0,9500 zł
0,00% 0,0000 zł
Medcamp SA (MDP)

Wyniki finansowe - MEDCAMP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2013 II Q 2013 III Q 2013 IV Q 2013
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 348 339 332 395
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 0 0 -200 -307
Zysk (strata) brutto (tys.) 496 -221 -181 -162
Zysk (strata) netto (tys.)* 414 -198 -178 -158
Amortyzacja (tys.) 0 0 128 130
EBITDA (tys.) 0 0 -72 -177
Aktywa (tys.) 20 605 20 287 24 535 0
Kapitał własny (tys.)* 19 688 19 471 19 292 0
Liczba akcji (tys. szt.) 6 150,000 6 150,000 6 150,000 6 150,000
Zysk na akcję (zł) 0,067 -0,032 -0,029 -0,026
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,201 3,166 3,137 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej