0,9500 zł
0,00% 0,0000 zł
Medcamp SA (MDP)

Informacje o spółce - MEDCAMP

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Specjalizuje się w inwestycjach redeweloperskich. Jej misją jest dostarczanie projektów deweloperskich, przygotowanych do realizacji w oparciu o rewitalizowane nieruchomości. Zgodnie z nową strategią firmy, spółka zamierza wejść w nowy obszar działalności związany m.in. z biotechnologią.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Jeleniogórska 16C/3
Kod: 60-179
Miejscowość: Poznań
Kraj: Polska
Telefon: +48 613070016
Fax: +48 61 6648029
Internet: medcampsa.pl
Email: info@medcampsa.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Medcamp SA
Prezes: Ziarkowski Cezary
Sektor: działalność inwestycyjna
EKD: kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Liczba akcji: 26 150 000
Zatrudnienie:
  • 0 (2021r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: Eureka Auditing sp. z o.o.
NIP: 7822089018
KRS: 0000276511
EKD: 6810Z
Ticker GPW: MDP
ISIN: PLTCHPR00019

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 24 842 500 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 26 150 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 18 685 211
Liczba głosów na WZA: 26 150 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 71,43%
Kapitał akcyjny: 26 150 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 18 685 211
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 71,43%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 28,57%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
JR Holding ASI SA spółka zależna od Januarego Ciszewskiego 7 699 110 (29,44%) 7 699 110 (29,44%) 2020-04-03 SNG, AVE, FEM,
Moonrock Enterprise SA 4 490 810 (17,17%) 4 490 810 (17,17%) 2021-02-12 -
Sobieski Marek 2 400 000 (9,17%) 2 400 000 (9,17%) 2020-03-12 RBS, OUT, SFK, AIN, TLT, CLC, JRH,
INC Private Equity ASI SA wraz z INC SA 2 290 246 (8,75%) 2 290 246 (8,75%) 2021-02-12 -
FR Finance SA 1 805 045 (6,90%) 1 805 045 (6,90%) 2021-02-12 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-01-25 6 150 000
6 150 000,00
1,00 1,00 6 150 000
6 150 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-03-16
2007-11-16
zmiana firmy z T2 Investment SA na Medcamp SA 2016-01-08

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-02-17
seria B - subskrypcja prywatna 2016-07-14 20 000 000
32 200 000,00
1,00 1,61 26 150 000
26 150 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-09-06
seria C - subskrypcja prywatna 2019-06-28 100 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja prywatna 2020-04-08 100 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Ziarkowski Cezary Prezes Zarządu 2015-12-22 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Koitka Mariusz Przewodniczący RN 2015-06-08 GENXONE - Członek RN
Zieliński Michał Wiceprzewodniczący RN 2020-04-08 -
Kasprzyk Bogdan Sekretarz RN 2020-03-09 -
Górski Łukasz Członek RN 2020-04-08 TRINITY - Prezes Zarządu
ALDA - Prezes Zarządu
SPARKVC - Prezes Zarządu
APOLLO - Prezes Zarządu
COSMA - Prezes Zarządu
ADVERTIG - Prezes Zarządu
EASYCALL - Prezes Zarządu
OPTIZEN - Prezes Zarządu
MAXIMUS - Prezes Zarządu
AIGAMES - Wiceprezes Zarządu
ICECODE - Wiceprezes Zarządu
EKIPA - Wiceprezes Zarządu
ONEMORE - Członek Zarządu
TLTENNIS - Członek Zarządu
GAMEDUST - Członek RN
Krych Łukasz Członek RN 2020-04-08 -