29,0000 zł
-2,03% -0,6000 zł
Telesto SA (TLO)

Informacje o spółce - TELESTO

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka jest twórcą opatentowanej technologii generowania mgły wodnej, która znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach, między innymi w walce z ogniem, ochronie przeciwpożarowej, neutralizacji zapylenia i dekontaminacji.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Ludwinowska 17
Kod: 02-856
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 6488446
Fax: +48 22 6488764
Internet: www.telestosa.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Telesto SA
Prezes: Łada, Anna Irena
Sektor: recykling
EKD: sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
Liczba akcji: 1 640 000
Zatrudnienie:
  • 7 (2023r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: BGGM Audyt sp. z o.o.
NIP: 9512296356
KRS: 0000339844
EKD: 46,69
Ticker GPW: TLO
ISIN: PLTELST00017

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

CMI

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 47 560 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 1 640 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 605 440
Liczba głosów na WZA: 1 640 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 97,87%
Kapitał akcyjny: 1 640 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 605 440
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 97,87%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 2,13%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Bptechem sp. z o.o. ZWZ 1 139 040 (69,45%) 1 139 040 (69,45%) 2016-06-10 -
Telesto sp. z o.o. ZWZ 257 468 (15,69%) 257 468 (15,69%) 2016-06-10 -
Teco- Park sp. z o.o. 120 423 (7,34%) 120 423 (7,34%) 2015-11-09 -
Grupa-T SA 88 509 (5,39%) 88 509 (5,39%) 2011-07-26 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2009-08-14 500 000
1,00 500 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-10-23
seria B - Grupa- T SA 2010-09-22 90 000
900 000,00
1,00 10,00 590 000
590 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-02-04
seria C - subskrypcja prywatna 2015-06-22 705 000
4 512 000,00
1,00 6,40 1 295 000
1 295 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-11-09
seria D - subskrypcja prywatna 2015-06-22 345 000
2 208 000,00
1,00 6,40 1 640 000
1 640 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-11-09

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Łada, Anna Irena Prezes Zarządu 2013-07-19 -
Borawski Adam Członek Zarządu 2009-08-14 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Łada Zygmunt Przewodniczący RN 2009-08-14 -
Łada Ewa Członek RN 2015-07-30 -
Kisły Aleksandra Członek RN 2015-07-30 -
Brzeziński Stanisław Członek RN 2017-06-29 -
Stefańczyk Anna Członek RN 2019-06-26 -