29,0000 zł
-2,03% -0,6000 zł
Telesto SA (TLO)

Wyniki finansowe - TELESTO

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 1 269 1 157 861 2 112
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -28 -191 -239 429
Zysk (strata) brutto (tys.) -41 -249 -213 360
Zysk (strata) netto (tys.)* -18 -235 -218 379
Amortyzacja (tys.) 154 150 150 147
EBITDA (tys.) 126 -41 -89 576
Aktywa (tys.) 5 975 5 970 5 422 6 016
Kapitał własny (tys.)* 4 432 4 197 3 979 4 358
Liczba akcji (tys. szt.) 1 640,000 1 640,000 1 640,000 1 640,000
Zysk na akcję (zł) -0,011 -0,143 -0,133 0,231
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,702 2,559 2,426 2,657
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej