19,2000 zł
-4,00% -0,8000 zł
Financial Assets Management Group SA (FMG)

Informacje o spółce - FMG

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka opiera przyszłą działalności operacyjną na trzech filarach – sprzedaży energii elektrycznej i gazu ziemnego, obrocie nieruchomościami oraz świadczeniu usług telekomunikacyjnych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Naruszewicza 27 lok. 2
Kod: 02-627
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 4802727
Fax:
Internet: onesa.pl
Email: kontakt@onesa.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: ONE SA
Prezes: Ziętek Piotr
Sektor: działalność inwestycyjna
EKD: działalność holdingów finansowych
Liczba akcji: 196 292
Zatrudnienie:
  • 2 (2020r.) - spółka
  • 40 (2020r.) - grupa
Audytor: Polscy Biegli sp. z o.o.
NIP: 5262725362
KRS: 0000320565
EKD: 64,20
Ticker GPW: FMG
ISIN: PLTHP0000011

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 3 768 806,4 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 196 292 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 102 230
Liczba głosów na WZA: 196 292 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 52,08%
Kapitał akcyjny: 37 884 356,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 102 230
Cena nominalna akcji: 193,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 52,08%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 47,92%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Venuer Immobilier SA bezpośrednio, wraz z Noble Capital sp. z o.o. 52 251 (26,62%) 52 251 (26,62%) 2020-12-09 -
Al Awael Investments Ltd. 36 269 (18,48%) 36 269 (18,48%) 2016-11-26 -
AS Corporate sp. z o.o. 13 710 (6,98%) 13 710 (6,98%) 2017-09-29 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2008-11-27 14 000 000
14 000 000,00
1,00 1,00 14 000 000
14 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-12-30
2014-07-07
seria B - subskrypcja prywatna kapitał docelowy 2009-03-04 10 500 000
10 500 000,00
1,00 1,00 24 500 000
24 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-03-10
2014-07-07
seria C 2009-04-10 4 500 000
1,00 29 000 000
29 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-03-17
2009-11-30
2014-07-07
seria D - subskrypcja prywatna 2009-06-10 400 000
720 000,00
1,00 1,80 29 400 000
29 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-12-21
2014-07-07
seria E - subskrypcja publiczna 2012-12-20 2 216 102
4 764 619,30
1,00 2,15 31 616 102
31 616 102,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-07-21
2014-08-25
zmiana firmy z Tele-Polska Holding SA na Polish Services Group SA 2015-07-03

KDPW:
KRS:
GPW:

2015-08-31
zmiana firmy z Polish Services Group SA na Financial Assets Management Group SA 2016-05-29

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-07-15
zmiana firmy z Financial Assets Management Group SA na TWO-M SA 2017-10-25

KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana oznaczenia akcji: seria A 2018-06-30
193,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-08-08
scalenie akcji 193:1 2018-06-30
193,00 163 814
31 616 102,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-08-08
2018-10-26
połączenie z ADM Factory sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2018-10-04

KDPW:
KRS:
GPW:

2018-11-28
zmiana firmy z Financial Assets Management Group SA na Polski Operator Energetyczny SA 2019-11-13

KDPW:
KRS:
GPW:

2019-12-05
połączenie z Polskim Operatorem Energetycznym SA bez podwyższania kapitału 2019-12-16

KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Polski Operator Energetyczny SA na ONE SA 2020-02-27

KDPW:
KRS:
GPW:

2020-04-28
seria B - kapitał docelowy 2021-03-16 32 478
10 555 350,00
193,00 325,00 196 292
37 884 356,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-04-28
seria C - kapitał docelowy 2021-06-28 50 030
9 655 790,00
193,00 193,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-10-26 Split 193:1

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Ziętek Piotr Prezes Zarządu 2020-01-03 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kuś Justyna Przewodniczący RN 2020-11-03 -
Fronc Justyna Członek RN 2020-06-26 -
Bachmann-Wardyn, Krystyna Członek RN 2020-10-16 IBSM - Członek RN
Galas Jarosław Członek RN 2020-10-16 IBSM - Członek RN
Ickiewicz Jakub Członek RN 2020-10-16 -
Gajecki Bartłomiej Członek RN 2021-08-23 WINVESTM - Członek RN