19,2000 zł
-4,00% -0,8000 zł
Financial Assets Management Group SA (FMG)

Wyniki finansowe - FMG

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 4 592 7 504 7 870 7 720
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -7 108 -1 239 -1 048 -17 570
Zysk (strata) brutto (tys.) -8 419 -1 517 -1 311 -17 661
Zysk (strata) netto (tys.)* -8 609 -1 402 -1 297 -17 643
Amortyzacja (tys.) 465 260 256 250
EBITDA (tys.) -6 643 -979 -792 -17 320
Aktywa (tys.) 94 504 94 766 86 508 65 551
Kapitał własny (tys.)* 6 922 5 520 14 641 -3 002
Liczba akcji (tys. szt.) 163,814 163,814 196,292 196,292
Zysk na akcję (zł) -52,554 -8,558 -6,608 -89,881
Wartość księgowa na akcję (zł) 42,255 33,697 74,588 -15,294
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej