pb.pl
11,4000 zł
-0,87% -0,1000 zł
Financial Assets Management Group SA (FMG)

Wyniki finansowe - FMG

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 17 024 385 1 112 -11
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 5 163 -425 579 -1 754
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -15 442 -9 540 -4 243 14 125
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -15 563 -9 062 -4 243 11 878
Amortyzacja (tys. zł) 1 142 -1 050 52 47
EBITDA (tys. zł) 6 305 -1 475 631 -1 707
Aktywa (tys. zł) 99 105 45 843 40 654 31 854
Kapitał własny (tys. zł)* 43 733 37 099 31 193 23 216
Liczba akcji (tys. szt.) 163,814 163,814 163,814 163,814
Zysk na akcję (zł) -95,004 -55,319 -25,901 72,509
Wartość księgowa na akcję (zł) 266,967 226,470 190,417 141,722
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej