8,2120 zł
1,71% 0,1380 zł
Orange Polska S.A. (OPL)

Informacje o spółce - ORANGEPL

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa jest wiodącym dostawcą usług telekomunikacyjnych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Dostarcza komórkowe i stacjonarne usługi telekomunikacyjne, w tym połączenia głosowe, usługi przesyłu wiadomości i treści, dostęp do Internetu oraz telewizję. Ponadto świadczy usługi ICT (Information and Communications Technology), usługi w zakresie dzierżawy łączy oraz inne usługi telekomunikacyjne o wartości dodanej, prowadzi sprzedaż sprzętu telekomunikacyjnego, świadczy usługi w zakresie transmisji danych, budowy infrastruktury telekomunikacyjnej, prowadzi działalność obrotu energią elektryczną oraz sprzedaje usługi finansowe.

Dane teleadresowe

Ulica: Al. Jerozolimskie 160
Kod: 02-326
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 5272323
Fax: +48 22 5272341
Internet: www.orange-ir.pl/pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Orange Polska Spółka Akcyjna
Prezes: Climoc Liudmila
Sektor: telekomunikacja
EKD: telekomunikacja
Liczba akcji: 1 312 357 479
Zatrudnienie:
  • 12 376 (2019r.) - spółka
  • 9 764 (2022r.) - grupa
Audytor: KPMG Audyt sp. z o.o. sp.k.
NIP: 5260250995
KRS: 0000010681
EKD: 64,20
Ticker GPW: OPL
ISIN: PLTLKPL00017

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 10 777 079 617,548 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 1 312 357 479 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 839 932 823
Liczba głosów na WZA: 1 312 357 479 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 63,99%
Kapitał akcyjny: 3 937 072 437,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 839 932 823
Cena nominalna akcji: 3,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 63,99%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 36,01%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Orange SA 664 999 999 (50,67%) 664 999 999 (50,67%) 2014-07-25 -
Allianz Polska OFE 101 008 824 (7,69%) 101 008 824 (7,69%) 2023-05-12 QMK, OTS, CBF, VOX, ABE, GTC, AMC, ENE, FTE, DVL, MLG, ELT, IZS, ECH, KTY, PKP, NWG, EUR, PTG, TXT, BFT, ABS, ACP, KRU, FRO, RMK, WWL, BDX, TAR, SNK, SEL, RVU, MIL, PHN, AMB, VGO, KGH, UNI, ALR, GEA, PEO, CCC, DOM, NVA, SKA, KGN, ING, SON, VRC, ASE, PKO, DCR, ZEP, MCR, ERB, APT, CAR, ARH, WPL, PEP, CRI,
NN OFE ZWZ 73 924 000 (5,63%) 73 924 000 (5,63%) 2023-06-29 NFT, CDC, BTM, QMK, ATD, ENT, GKI, INP, KGH, LBT, MGT, 08N, TAR, ZMT, ZEP, ATT, ECH, ART, CMR, AGO, PWX, FTE, DCR, MBR, DVL, KTY, ATG, CAV, MNC, IZB, GEA, ALR, MIL, APR, TPE, SKA, CAR, NWG, PEO, VRG, PBX, PKP, PKO, CPR, TXT, SNK, MPH, FRO, BFT, MON, ABE, TIM, SPL, RVU, BBD, LTX, KRU, TRN, 11B, AMC, RBW, CCC, BDX, TOR, ACP, MCR, ERB, MLS, PKN, SLV, DAT, ACG, 1AT, MOC, OND, HUG, PCF, SWG, CMP, RWL, CTX, QRS, PEP, LEN,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie częœci PPTiT w SA 1991-12-04 10 000 000
50,00 10 000 000
500 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-09-25
1991-12-12
1998-11-18
renominacja 1998-06-25
420,00 10 000 000
4 200 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:140 brak danych o dacie rejestracji 1998-06-25
3,00 1 400 000 000
4 200 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-11-08
umorzenie akcji 2007-11-28 -31 226 759
-700 103 936,78
3,00 22,42 1 368 773 241
4 106 319 723,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-01-22
umorzenia akcji 2009-01-16 -33 124 220
3,00 1 335 649 021
4 006 947 063,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-03-27
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2013-04-11 -23 291 542
3,00 1 312 357 479
3 937 072 437,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-06-18
połączenie z Orange Polska sp. z o.o. i Polska Telefonia Komórkowa-Centertel sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2013-11-07

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-12-31
zmiana firmy z Telekomunikacja Polska SA na Orange Polska SA 2013-11-07

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-12-31
połączenie z Orange Customer Service sp. z o.o. i TP Invest sp. z o.o. 2016-07-21

KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z TP Teltech sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2022-10-06

KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2023-07-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2023-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2022-07-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2022-06-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2016-07-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2016-06-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2015-07-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2015-06-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2014-07-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2014-06-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2013-07-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2013-06-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2012-07-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2012-06-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2011-07-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2011-06-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2010-07-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2010-06-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2009-07-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2009-06-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2008-06-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2008-05-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2008-05-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2007-06-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,40 zł
2007-05-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,40 zł
2006-06-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2006-05-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2005-06-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,33 zł
2005-05-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,33 zł
2004-06-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2004-06-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2004-05-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2004-05-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2003-06-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2003-05-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2000-11-08 Asymilacja akcji pracownicze
2000-08-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2000-08-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2000-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2000-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
1999-08-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
1999-08-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
1999-07-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
1999-07-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
1998-11-12 Asymilacja akcji pracownicze

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Climoc Liudmila Prezes Zarządu 2023-09-01 -
Leśniewska Bożena Wiceprezes Zarządu 2017-01-01 -
Kowalski Jacek Członek Zarządu 2011-01-27 -
Nowohoński Maciej Członek Zarządu 2014-03-17 -
Dudek Jolanta Członek Zarządu 2015-10-08 -
Drożdż Witold Członek Zarządu 2018-10-18 -
Jaworski, Piotr Tadeusz Członek Zarządu 2018-10-18 -
Kunicki Jacek Członek Zarządu 2020-07-21 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Witucki Maciej Przewodniczący RN 2022-04-22 TVN - Członek RN
Jégo-Laveissi?re Mari-Noëlle Wiceprzewodniczący RN 2023-02-14 -
Ricau Marc Sekretarz RN 2022-04-22 -
Pasło-Wiśniewska Maria Członek RN 2015-04-09 -
Vignolles Jean-Marc Członek RN 2018-04-20 -
Rosołowska Wioletta Członek RN 2021-06-25 -
David Bénédicte Członek RN 2021-06-25 -
Béguin Philippe Członek RN 2021-06-25 -
Nachyła Monika Członek RN 2022-04-22 GRAAL - Członek RN
Thibaud, Jean-Michel Członek RN 2022-04-22 -
Dobrzyński Bartosz Członek RN 2022-04-22 -
Dubreuil Heriard, Clarisse Członek RN 2023-06-29 -
Houlden, John Russell Członek RN 2023-06-29 -
Martinez Laurent Członek RN 2023-06-29 -