8,2120 zł
1,71% 0,1380 zł
Orange Polska S.A. (OPL)

Wyniki finansowe - ORANGEPL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 3 379 000 3 139 000 3 224 000 3 115 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 256 000 392 000 343 000 377 000
Zysk (strata) brutto (tys.) 204 000 330 000 298 000 290 000
Zysk (strata) netto (tys.)* 163 000 270 000 239 000 237 000
Amortyzacja (tys.) 646 000 618 000 650 000 626 000
EBITDA (tys.) 902 000 1 010 000 993 000 1 003 000
Aktywa (tys.) 26 766 000 25 697 000 26 139 000 25 698 000
Kapitał własny (tys.)* 13 451 000 13 554 000 13 229 000 13 429 000
Liczba akcji (tys. szt.) 1 312 357,479 1 312 357,479 1 312 357,479 1 312 357,479
Zysk na akcję (zł) 0,124 0,206 0,182 0,181
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,249 10,328 10,080 10,233
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej