0,2700 zł
0,00% 0,0000 zł
KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA (KBD)

Informacje o spółce - KBDOM

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa działając jako Generalny Wykonawca oraz Inwestor Zastępczy realizuje wielorodzinne projekty mieszkaniowe o zróżnicowanym standardzie (Trójmiasto, Warszawa i Olsztyn). W segmencie prefabrykowanych elementów betonowych posiada szeroką ofertę produktową, począwszy od wielkogabarytowych elewacji z betonu architektonicznego, prefabrykowanych elementów dla budownictwa mieszkaniowego (ściany, stropy, schody) przez systemy kanalizacji deszczowej, prefabrykaty drogowe oraz galanterię budowlaną (m.in. kostka brukowa, krawężniki, płyty drogowe).

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Budowlana 3
Kod: 84-110
Miejscowość: Kartoszyno
Kraj: Polska
Telefon: +48 58 6706055
Fax: +48 58 6706055
Internet: www.kbdom.pl
Email: sekretariat@kbdom.eu

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: KB Dom Spółka Akcyjna w upadłości
Prezes: Zajączkowski Jan
Sektor: materiały budowlane
EKD: kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Liczba akcji: 9 926 850
Zatrudnienie:
  • 1 (2019r.) - spółka
  • 61 (2019r.) - grupa
Audytor: Profit - Tax Audit sp. z o.o.
NIP: 9441635703
KRS: 0000024482
EKD: 6810Z
Ticker GPW: KBD
ISIN: PLTRAST00020

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 2 680 249,5 Liczba dużych akcjonariuszy: 7
Liczba akcji: 9 926 850 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 607 650
Liczba głosów na WZA: 9 926 850 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 86,68%
Kapitał akcyjny: 39 707 400,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 607 650
Cena nominalna akcji: 4,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 87,56%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 13,32%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Polnord SA 3 439 189 (34,64%) 3 439 189 (34,99%) 2017-04-12 -
Korporacja Budowlana Dom sp. z o.o. 1 590 215 (16,01%) 1 590 215 (16,18%) 2017-09-20 -
Compensa TUnŻ SA VIG 902 850 (9,09%) 902 850 (9,18%) 2014-09-30 PRG, IDM,
Zandell Holdings Ltd. 866 000 (8,72%) 866 000 (8,81%) 2012-05-11 -
Czumakow Władimir 690 215 (6,95%) 690 215 (7,02%) 2014-09-30 -
Geosof Ltd. ZWZ 590 820 (5,95%) 590 820 (6,01%) 2016-06-27 -
PKO TFI SA poprzez Neptun FIZAN 528 361 (5,32%) 528 361 (5,37%) 2015-06-29 JCA, NVS, PGS, TOR, QMK, EDI, HDR, ETL, ATG,
KB Dom SA w upadłości 100 007 (1,00%) 100 007 (0,00%) 2013-11-19 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
konwersja obligacji na akcje seria K 2 160 000
5 400 000,00
2,00 2,50 11 758 490
23 516 980,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-07-17
2006-07-20
konwersja obligacji na akcje serii K 920 000
2 300 000,00
2,00 2,50 12 678 490
25 356 980,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-07-21
2006-09-21
2006-07-28
podwyższenie kapitału seria U1 2 250 000
0,20 298 904 805
59 780 961,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-01-27
ogłoszenie upadłości

KDPW:
KRS:
GPW:

2021-10-11
wycofanie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2022-07-05
podwyższenie kapitału seria V 553 031 382
0,20 866 011 143
173 202 228,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-02-20
podwyższenie kapitału seria U2, U3 i U4 14 074 956
0,20 312 979 761
62 595 952,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-02-01
podwyższenie kapitału seria T4 28 548 306
0,20 253 659 723
50 731 944,60
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-06-15
2011-07-20
podwyższenie kapitału seria T1 16 026 464
0,20 269 686 187
53 937 237,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-06-30
zmiana firmy z Tras Tychy SA na Tras Intur SA

KDPW:
KRS:
GPW:

2005-08-26
seria A - akcje założycielskie 1997-04-28 12 000
120 000,00
10,00 10,00 12 000
120 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2001-01-17
1997-05-07
2001-07-17
seria B - prawo poboru 1998-02-25 218 000
2 180 000,00
10,00 10,00 230 000
2 300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2001-01-17
1998-05-29
2001-07-17
seria C - Tras-Okna SA 1998-11-26 140 000
1 400 000,00
10,00 10,00 370 000
3 700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2001-01-17
1999-04-30
2001-07-17
seria D - subskrypcja publiczna 2000-07-25 568 184
11 647 772,00
2,00 20,50 2 418 184
4 836 368,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2001-01-17
2001-07-06
2001-07-17
spllit 1:5 brak danych o dacie rejestracji 2000-07-25
2,00 1 850 000
3 700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - za obligacje zamienne 2000-07-25 1 000 000
2,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2002-06-03

połączenie z Tras-Okna SA 2001-12-12

KDPW:
KRS:
GPW:

2002-06-07
seria F - prawo poboru 1:1 2003-10-07 2 418 184
4 836 368,00
2,00 2,00 4 836 368
9 672 736,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-08-11
2003-09-16
seria G - prawo poboru 3:1 2004-08-18 1 612 122
4 836 366,00
2,00 3,00 6 448 490
12 896 980,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-08-25
2004-10-29
2004-12-10
seria H - zamienna: udziałowcy Intur-KFS sp. z o.o. 2005-03-24 350 000
1 407 000,00
2,00 4,02 6 798 490
13 596 980,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-06-30
2005-09-22
seria J - subskrypcja prywatna 2005-07-22 2 500 000
6 250 000,00
2,00 2,50 9 598 490
19 196 980,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-02-28
2005-11-18
2006-03-15
seria I - Jan Mazur 2005-07-22 300 000
750 000,00
2,00 2,50 7 098 490
14 196 980,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-02-28
2005-11-18
2006-03-15
seria K - za obligacje zamienne 2006-06-07 3 280 000
8 200 000,00
2,00 2,50
KDPW:
KRS:
GPW:


seria L - prawo poboru 2:1 2006-08-28 6 339 245
15 848 112,50
2,00 2,50 19 017 735
38 035 470,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-03-01
seria M - Stanisław Marek Grzona w zamian za 100% udziałów w Synergis sp. z o.o. 2006-09-12 1 800 000
6 552 000,00
2,00 3,64 20 817 735
41 635 470,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-05-10
2007-07-25
seria N - prawo poboru 2:1 2007-06-26 6 783 547
21 028 995,70
2,00 3,10 27 601 282
55 202 564,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-12-27
2008-01-14
seria O aport - Stolarskie Zakłady Produkcyjno-Handlowe w Mszanowie sp. z o.o. 2007-12-28 3 500 000
18 900 000,00
2,00 5,40 31 101 282
62 202 564,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-02-12
2008-07-17
seria P aport: Orion+ sp. z o.o. 2007-12-28 4 850 000
26 190 000,00
2,00 5,40 35 951 282
71 902 564,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-02-12
2008-07-17
zmiana firmy z Tras Intur SA na Trion SA 2008-03-31

KDPW:
KRS:
GPW:


2008-05-08
seria R - subskrypcja prywatna 2009-06-10 10 000 000
20 000 000,00
2,00 2,00 45 951 282
91 902 564,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-09-23
obniżenie kapitału zmiana wartości nominalnej akcji 2010-09-23
0,74 45 951 282
34 003 948,68
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-09-30
seria S - subskrypcja prywatna 2010-11-03 124 068 462
0,20 170 019 744
34 003 948,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-01-31
obniżenie kapitału zmiana wartości nominalnej akcji 2010-11-03
0,20 45 951 282
9 190 256,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-01-31
połączenie z Trion Financial Services sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2010-11-17

KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-12
seria T1 - Gospodarczy Bank Wielkopolski SA 2011-04-19 16 026 464
8 013 232,00
0,20 0,50
KDPW:
KRS:
GPW:


seria T5 - Gospodarczy Bank Wielkopolski SA, Wojciech Urbaniak 2011-05-31 472 626
189 050,40
0,20 0,40 225 111 417
45 022 283,40
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-06-01

seria T2 - Jarosław Żołędowski 2011-05-31 2 500 000
500 000,00
0,20 0,20 172 519 744
34 503 948,80
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-05-31
2011-06-30
seria T3 - Grandecassius Ltd. 2011-05-31 52 119 047
10 944 999,87
0,20 0,21 224 638 791
44 927 758,20
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-05-31
2011-06-30
seria T4 - subskrypcja prywatna 2011-06-14 85 305 492
17 061 098,40
0,20 0,20
KDPW:
KRS:
GPW:


seria U - prawo poboru 1:1 2011-07-20 26 968 618
5 393 723,60
0,20 0,20 296 654 805
59 330 961,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-10-06
połączenie z CF Plus SA bez podwyższania kapitału 2011-10-31

KDPW:
KRS:
GPW:

2011-11-29
seria V - Slidellco Holdings Ltd za warranty subskrypcyjne serii A 2011-11-15 553 031 382
165 909 414,60
0,20 0,30
KDPW:
KRS:
GPW:


seria U4 - Derwent sp. z o.o. Marseille SKA 2011-12-27 1 951 725
0,20
KDPW:
KRS:
GPW:


seria U3 - Slidellco Holding Ltd. 2011-12-27 7 806 900
0,20
KDPW:
KRS:
GPW:


seria U2 - SGB-Bank SA 2011-12-27 4 316 331
863 266,20
0,20 0,20
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Trion SA na Korporacja Budowlana DOM SA 2012-03-16

KDPW:
KRS:
GPW:

2012-04-30
seria W - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne 2012-03-16 1 000 000 000
0,20
KDPW:
KRS:
GPW:


seria V3 - subskrypcja prywatna 2012-03-29 17 565 525
0,20 992 685 741
198 537 148,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-09-26
seria V1 - subskrypcja prywatna 2012-03-29 38 846 974
0,20 904 858 117
180 971 623,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-08-14
seria V2 - subskrypcja prywatna 2012-03-29 70 262 099
0,20 975 120 216
195 024 043,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-08-30
renominacja akcji 2013-06-28
0,16 992 685 741
158 829 718,56
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-09-09
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2013-10-25 -741
0,16
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 100:1 2013-10-25
16,00 9 926 850
158 829 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-01-24
renumeracja akcji: seria A i R 2013-10-25
0,16 0,16
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału 2017-03-07
2,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji serii R 2017-03-07 -100 000
2,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału 2017-04-13
4,00 9 926 850
39 707 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-11-16
połączenie z KBD Budownictwo sp. z o.o. i KBD Kruszywa sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2019-06-25

KDPW:
KRS:
GPW:

2019-08-12

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2014-03-13 Split 100:1
2007-07-30 Prawo poboru 2:1
2006-10-06 Prawo poboru 2:1
2004-09-15 Prawo poboru 3:1
2003-03-14 Prawo poboru 1:1
2003-03-14 Prawo poboru 1:1

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Zajączkowski Jan Prezes Zarządu 2019-03-22 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Bernabiuk-Perkowska, Agnieszka Przewodniczący RN 2018-12-31 -
Szulc Maciej Członek RN 2018-09-18 -
Kołcun Jarosław Członek RN 2018-11-06 -
Kusy Rafał Członek RN 2019-02-28 -