pb.pl
0,4500 zł
20,32% 0,0760 zł
KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA (KBD)

Wyniki finansowe - KBDOM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 3 385 2 109 3 133 3 522
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 30 -521 111 -262
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -22 619 -647 -822 -511
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -22 172 -647 -857 -448
Amortyzacja (tys. zł) 301 286 270 259
EBITDA (tys. zł) 331 -235 381 -3
Aktywa (tys. zł) 41 816 41 135 41 002 41 044
Kapitał własny (tys. zł)* -39 122 -39 721 -40 546 -41 248
Liczba akcji (tys. szt.) 9 926,850 9 926,850 9 926,850 9 926,850
Zysk na akcję (zł) -2,234 -0,065 -0,086 -0,045
Wartość księgowa na akcję (zł) -3,941 -4,001 -4,084 -4,155
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej