4,9800 zł
-0,40% -0,0200 zł
7FIT SA (7FT)

Wyniki finansowe - 7FIT

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 3 511 2 929 3 448 3 957
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 360 63 425 597
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 336 58 402 573
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 261 31 323 495
Amortyzacja (tys. zł) 24 23 26 26
EBITDA (tys. zł) 384 86 451 623
Aktywa (tys. zł) 5 844 5 953 6 588 7 784
Kapitał własny (tys. zł)* 2 648 2 642 2 965 3 460
Liczba akcji (tys. szt.) 1 792,500 1 792,500 1 792,500 1 792,500
Zysk na akcję (zł) 0,146 0,017 0,180 0,276
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,477 1,474 1,654 1,930
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej