4,2800 zł
9,46% 0,3700 zł
7FIT SA (7FT)

Wyniki finansowe - 7FIT

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 628 3 511 2 929 3 448
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 282 360 63 425
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 257 336 58 402
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 206 261 31 323
Amortyzacja (tys. zł) 24 24 23 26
EBITDA (tys. zł) 306 384 86 451
Aktywa (tys. zł) 5 557 5 844 5 953 6 588
Kapitał własny (tys. zł)* 2 494 2 648 2 642 2 965
Liczba akcji (tys. szt.) 1 792,500 1 792,500 1 792,500 1 792,500
Zysk na akcję (zł) 0,115 0,146 0,017 0,180
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,392 1,477 1,474 1,654
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej