pb.pl
0,8800 zł
0,00% 0,0000 zł
Termo-Rex S.A. (TRR)

Wyniki finansowe - TERMOREX

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 10 373 17 682 23 140 7 636
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 830 2 364 3 092 -1 567
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 063 2 462 3 200 -1 402
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 426 1 734 1 469 -1 138
Amortyzacja (tys. zł) 263 273 295 292
EBITDA (tys. zł) 1 093 2 637 3 387 -1 275
Aktywa (tys. zł) 36 833 44 318 49 230 44 353
Kapitał własny (tys. zł)* 21 500 23 234 24 703 23 568
Liczba akcji (tys. szt.) 113 500,000 113 500,000 113 500,000 113 500,000
Zysk na akcję (zł) 0,004 0,015 0,013 -0,010
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,189 0,205 0,218 0,208
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej