0,7250 zł
-5,84% -0,0450 zł
Termo-Rex S.A. (TRR)

Informacje o spółce - TERMOREX

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Firma specjalizuje się w obróbce cieplnej elementów stalowych, wykonuje usługi podgrzewania przed spawaniem oraz obróbkę cieplną złącz spawanych w szerokim zakresie materiałów, średnic i grubości ścianek. Spółka jest także dostawcą termoelementów, izolacji termicznych, ceramiki technicznej, artykułów elektroinstalacyjnych oraz producentem maszyn i osprzętu do obróbki cieplnej.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Wojska Polskiego 2 I
Kod: 43-600
Miejscowość: Jaworzno
Kraj: Polska
Telefon: +48 32 6140056
Fax: +48 32 6150330
Internet: www.termo-rex.pl
Email: sekretariat@termo-rex.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Termo-Rex SA
Prezes: Jussak Jacek
Sektor: dystrybucja paliw i gazu
EKD: obróbka metali i nakładanie powłok na metale
Liczba akcji: 113 500 000
Zatrudnienie:
  • 31 (2021r.) - spółka
  • 178 (2020r.) - grupa
Audytor: ATAC Audytorzy i Partnerzy sp. z o.o.
NIP: 6322006690
KRS: 0000400094
EKD: 25,61
Ticker GPW: TRR
ISIN: PLTRMRX00011

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 82 287 500 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 113 500 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 93 834 000
Liczba głosów na WZA: 163 500 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 82,67%
Kapitał akcyjny: 11 350 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 143 834 000
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 87,97%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 17,33%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Jawel-Centrum sp. z o.o. ZWZ 93 834 000 (82,67%) 143 834 000 (87,97%) 2022-09-08 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria D - subskrypcja publiczna 275 000
0,10 113 275 000
11 327 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-04-18
seria E - subskrypcja publiczna 225 000
0,10 113 500 000
11 350 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-04-18
seria A - akcje założycielskie 2011-07-12 1 000 000
0,10 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-10-25
2014-09-02
seria B - Jawel-Centrum sp. z o.o. 2011-12-01 112 000 000
11 200 000,00
0,10 0,10 113 000 000
11 300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-02-22
podział akcji serii B na serie B1 i B2 seria B1 - 62000000, seria B2 - 50000000 2012-04-11
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-06-05
2014-09-02

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Jussak Jacek Prezes Zarządu 2011-07-12 -
Krakowska Barbara Wiceprezes Zarządu 2011-07-12 -
Żemła Jarosław Wiceprezes Zarządu 2018-06-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kamiński Tomasz Przewodniczący RN 2021-08-06 -
Obarski Tomasz Wiceprzewodniczący RN 2021-08-06 -
Mendakiewicz Mariola Członek RN 2016-04-21 -
Tatar Marek Członek RN 2018-06-11 MEDICALG - Członek RN
Antonik Anna Członek RN 2018-06-11 SUNEX - Członek RN