3,4400 zł
0,58% 0,0200 zł
Trans Polonia SA (TRN)

Informacje o spółce - TRANSPOL

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Międzynarodowy operator transportowo-logistyczny, świadczący usługi w zakresie transportu: płynnych paliw, benzyn, oleju napędowego oraz gazu (LPG), płynnych środków chemicznych, płynnych mas bitumicznych oraz płynnych produktów spożywczych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Rokicka 16
Kod: 83-110
Miejscowość: Tczew
Kraj: Polska
Telefon: +48 58 5339015
Fax: +48 58 5339010
Internet: www.transpolonia.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Trans Polonia SA
Prezes: Cegielski, Dariusz Stanisław
Sektor:
EKD: działalność pozostałych agencji transportowych
Liczba akcji: 22 847 711
Zatrudnienie:
  • 52 (2022r.) - spółka
  • 225 (2022r.) - grupa
Audytor: UHY ECA Audyt sp. z o.o. sp.k.
NIP: 5932432396
KRS: 0000308898
EKD: 52,29
Ticker GPW: TRN
ISIN: PLTRNSP00013

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 78 596 125,84 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 22 847 711 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 17 777 122
Liczba głosów na WZA: 25 347 711 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 77,80%
Kapitał akcyjny: 2 284 771,10 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 20 277 122
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 79,98%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 22,20%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Cegielski, Dariusz Stanisław bezpośrednio, wraz z Euro Investor sp. z o.o., z uwzględnieniem 4.071.509 akcji własnych Spółki 10 515 123 (46,02%) 13 015 123 (51,34%) 2022-09-27 -
Peter Gyllenhammar AB 5 161 999 (22,59%) 5 161 999 (20,36%) 2022-03-07 KCH,
NN OFE 2 100 000 (9,19%) 2 100 000 (8,28%) 2021-09-27 NFT, CDC, BTM, QMK, ATD, ENT, GKI, INP, KGH, MGT, 08N, TAR, ZEP, ATT, ECH, ART, CMR, AGO, PWX, FTE, DCR, MBR, KTY, ATG, CAV, MNC, IZB, GEA, ALR, OPL, MIL, APR, TPE, SKA, CAR, NWG, PEO, VRG, PBX, PKP, CPR, TXT, SNK, MPH, FRO, MON, ABE, SPL, RVU, KRU, 11B, RBW, CCC, BDX, TOR, ACP, MCR, ERB, MLS, SLV, DAT, ACG, 1AT, MOC, OND, HUG, PCF, SWG, RWL, CTX, QRS, PEP, LEN, ZMT, MUR, AMC, DVL, CMP, PKO, PKN, BFT,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2008-05-26 2 500 000
250 000,00
0,10 0,10 2 500 000
250 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-06-26
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2008-05-26 2 500 000
250 000,00
0,10 0,10 5 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-06-26
2010-11-25
seria C 2008-07-29 277 364
671 220,88
0,10 2,42 5 277 364
527 736,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-09-03
2010-11-25
seria D - subskrypcja publiczna 2010-04-23 522 636
4 181 088,00
0,10 8,00 5 800 000
580 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-29
2010-12-13
seria F - Vataro Holdings Ltd za warranty subskrypcyjne serii A 2012-05-24 263 100
2 236 350,00
0,10 8,50 6 063 100
606 310,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-07-19
2012-09-26
2012-08-01
seria E - subskrypcja publiczna 2012-05-24 316 900
0,10 6 380 000
638 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-08-10
2012-08-31
seria G - subskrypcja prywatna 2016-01-22 7 175 000
21 525 000,00
0,10 3,00 13 555 000
1 355 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-04-05
seria H - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2016-01-22 792 711
79 271,10
0,10 0,10 14 347 711
1 434 771,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-06-07
seria I - subskrypcja prywatna 2017-04-18 8 500 000
49 300 000,00
0,10 5,80 22 847 711
2 284 771,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-07-14

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2023-08-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2023-08-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2022-08-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
2022-08-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
2021-08-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,27 zł
2021-08-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,27 zł
2020-12-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2020-12-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2019-08-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2019-08-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2018-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,21 zł
2018-07-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,21 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Cegielski, Dariusz Stanisław Prezes Zarządu 2008-05-26 -
Luks Krzysztof Wiceprezes Zarządu 2014-06-30 -
Bosiacka Adriana Członek Zarządu 2010-12-21 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Wanio Grzegorz Przewodniczący RN 2016-02-23 -
Płachta Krzysztof Członek RN 2016-08-12 POLMED - Przewodniczący RN
VEE - Przewodniczący RN
Stępień Bartłomiej Członek RN 2017-03-10 SUWARY - Członek RN
Stachura Piotr Członek RN 2019-03-18 -
Suchanek Jan Członek RN 2021-07-12 -
Suchanek Michał Członek RN 2021-07-12 -
Mroczkowski Włodzimierz Członek RN 2023-04-28 -