3,4400 zł
0,58% 0,0200 zł
Trans Polonia SA (TRN)

Wyniki finansowe - TRANSPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 52 004 51 025 51 380 52 084
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 546 1 698 278 1 963
Zysk (strata) brutto (tys.) 1 990 2 729 2 745 719
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 133 2 339 1 986 347
Amortyzacja (tys.) 3 890 4 100 4 193 4 244
EBITDA (tys.) 4 436 5 798 4 471 6 207
Aktywa (tys.) 237 411 242 438 244 688 244 965
Kapitał własny (tys.)* 144 765 147 063 148 457 139 940
Liczba akcji (tys. szt.) 22 847,711 22 847,711 22 847,711 22 847,711
Zysk na akcję (zł) 0,050 0,102 0,087 0,015
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,336 6,437 6,498 6,125
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej