pb.pl
2,4100 zł
-3,60% -0,0900 zł
Trans Polonia SA (TRN)

Wyniki finansowe - TRANSPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 61 305 55 531 67 176 73 064
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 689 1 339 5 659 7 452
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 956 223 4 722 6 138
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 221 4 3 852 4 840
Amortyzacja (tys. zł) 3 228 6 167 6 533 6 539
EBITDA (tys. zł) 6 917 7 506 12 192 13 991
Aktywa (tys. zł) 247 198 285 568 296 942 291 387
Kapitał własny (tys. zł)* 112 278 112 282 113 409 118 250
Liczba akcji (tys. szt.) 22 847,711 22 847,711 22 847,711 22 847,711
Zysk na akcję (zł) 0,097 0,000 0,169 0,212
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,914 4,914 4,964 5,176
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej