pb.pl
3,5900 zł
3,46% 0,1200 zł
Trans Polonia SA (TRN)

Wyniki finansowe - TRANSPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 56 880 64 191 -79 165 22 772
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 6 161 7 008 -9 961 -684
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 6 024 5 807 -9 221 -2 370
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 5 075 4 638 5 445 27 895
Amortyzacja (tys. zł) 7 124 6 582 6 044 5 694
EBITDA (tys. zł) 13 285 13 590 -3 917 5 010
Aktywa (tys. zł) 282 885 283 014 278 586 206 451
Kapitał własny (tys. zł)* 125 153 129 791 133 160 161 054
Liczba akcji (tys. szt.) 22 847,711 22 847,711 22 847,711 22 847,711
Zysk na akcję (zł) 0,222 0,203 0,238 1,221
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,478 5,681 5,828 7,049
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej