3,1000 zł
4,03% 0,1200 zł
Tesgas SA (TSG)

Informacje o spółce - TESGAS

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka specjalizuje się w wykonawstwie, eksploatacji, projektowaniu wszelkich obiektów gazowych. Oferuje także serwis oraz dystrybucję środka nawaniającego gaz THT.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Batorowska 9
Kod: 62-070
Miejscowość: Dąbrowa
Kraj: Polska
Telefon: +48 61 8901600
Fax: +48 61 8901602
Internet: www.tesgas.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Tesgas SA
Prezes: Kocik Włodzimierz
Sektor: inżynieria lądowa i wodna
EKD: roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
Liczba akcji: 11 350 000
Zatrudnienie:
  • 96 (2023r.) - spółka
  • 187 (2023r.) - grupa
Audytor: B-think Audit sp. z o.o.
NIP: 7772527260
KRS: 0000296689
EKD: 42,21
Ticker GPW: TSG
ISIN: PLTSGS000019

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 35 185 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 11 350 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 557 045
Liczba głosów na WZA: 16 350 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 75,37%
Kapitał akcyjny: 11 350 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 13 557 045
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 82,90%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 24,63%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Kocik Włodzimierz 3 732 143 (32,88%) 7 407 143 (45,30%) 2022-07-07 -
NN PTE SA portfel 1 250 000 (11,01%) 1 250 000 (7,64%) 2018-12-31 KGN, ELT, KPL, PHN, UNT, MRB, BHW, MBK,
AgioFunds TFI SA 1 157 618 (10,19%) 1 157 618 (7,08%) 2016-06-24 IPE, TRI, CAV, SNW, WIK, DGE, FAB, FEE, CCC, GIF,
PKO BP Bankowy OFE portfel 1 020 496 (8,99%) 1 020 496 (6,24%) 2018-12-31 LBT, NVA, SEK, ZUE, QMK, UNI, ATD, ODL, DCR, LEN, FRO, ABE, OTM, ERB, SWG, RWL,
Kocik, Marzenna Barbara 877 788 (7,73%) 1 697 788 (10,38%) 2022-07-07 -
Majewski Piotr 519 000 (4,57%) 1 024 000 (6,26%) 2022-07-07 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 5 000 000
5 000 000,00
1,00 1,00 5 000 000
5 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-01-11
podwyższenie kapitału seria C 200 000
1,00 11 250 000
11 250 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-02-15
2011-03-24
podwyższenie kapitału seria C 100 000
1,00 11 350 000
11 350 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-01-05
seria B - subskrypcja prywatna 2008-05-14 750 000
750 000,00
1,00 1,00 5 750 000
5 750 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-09-09
2008-07-02
2010-07-21
seria C - oferta menedżerska za warranty serii A 2008-05-30 300 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna 2009-05-12 1 300 000
9 100 000,00
1,00 7,00 7 050 000
7 050 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-07-08
2009-08-21
2010-07-21
seria E - subskrypcja publiczna 2010-01-18 4 000 000
58 000 000,00
1,00 14,50 11 050 000
11 050 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-07-16
2010-08-04
2010-08-23

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2023-09-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2023-08-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2022-07-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2022-07-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2016-07-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2016-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2015-07-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2015-07-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2014-07-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2014-06-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kocik Włodzimierz Prezes Zarządu 2007-12-27 -
Szrejter Marcin Wiceprezes Zarządu 2021-06-14 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Stobiecki Piotr Przewodniczący RN 2019-06-26 HDBUD_SL - Członek RN
Skoczyński Tomasz Wiceprzewodniczący RN 2019-06-26 -
Kocik Elżbieta Sekretarz RN 2019-06-26 -
Mirek Mariusz Członek RN 2019-06-26 -
Kalupa Łukasz Członek RN 2020-07-21 -