2,9500 zł
-1,01% -0,0300 zł
Tesgas SA (TSG)

Wyniki finansowe - TESGAS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 36 844 42 196 28 230 35 189
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 91 1 216 548 694
Zysk (strata) brutto (tys.) -490 1 012 224 835
Zysk (strata) netto (tys.)* -389 706 70 653
Amortyzacja (tys.) 1 156 1 135 1 176 1 184
EBITDA (tys.) 1 247 2 351 1 724 1 878
Aktywa (tys.) 139 970 131 529 130 877 137 087
Kapitał własny (tys.)* 85 668 86 374 84 174 84 773
Liczba akcji (tys. szt.) 11 350,000 11 350,000 11 350,000 11 350,000
Zysk na akcję (zł) -0,034 0,062 0,006 0,058
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,548 7,610 7,416 7,469
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej