pb.pl
5,5000 zł
-3,51% -0,2000 zł
Tesgas SA (TSG)

Wyniki finansowe - TESGAS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 32 016 36 615 34 098 21 767
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 984 1 386 1 572 1 496
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 939 1 287 1 401 1 418
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 659 1 335 1 170 1 146
Amortyzacja (tys. zł) 984 984 981 1 034
EBITDA (tys. zł) 2 968 2 370 2 553 2 530
Aktywa (tys. zł) 115 415 104 335 110 071 106 266
Kapitał własny (tys. zł)* 70 623 71 957 73 128 74 273
Liczba akcji (tys. szt.) 11 350,000 11 350,000 11 350,000 11 350,000
Zysk na akcję (zł) 0,146 0,118 0,103 0,101
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,222 6,340 6,443 6,544
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej