pb.pl
4,5900 zł
-1,92% -0,0900 zł
Tesgas SA (TSG)

Wyniki finansowe - TESGAS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 22 988 31 327 26 296 25 994
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 686 2 525 1 544 292
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 661 2 478 1 430 257
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 383 2 116 1 994 285
Amortyzacja (tys. zł) 1 043 1 048 1 104 1 095
EBITDA (tys. zł) 2 729 3 573 2 648 1 387
Aktywa (tys. zł) 108 489 112 975 120 836 117 832
Kapitał własny (tys. zł)* 75 657 77 773 79 767 80 052
Liczba akcji (tys. szt.) 11 350,000 11 350,000 11 350,000 11 350,000
Zysk na akcję (zł) 0,122 0,186 0,176 0,025
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,666 6,852 7,028 7,053
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej