pb.pl
0,1000 zł
5,49% 0,0052 zł
TXM SA (TXM)

Informacje o spółce - TXM

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Właściciel TXM textilmarket, drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych. Działa na terenie całego kraju, w Czechach, na Słowacji oraz w Rumunii. Obecnie dysponuje ponad 350 sklepami stacjonarnymi oraz sklepem internetowym.

Dane teleadresowe

Ulica: Al. Jerozolimskie 200 lok. 209
Kod: 02-486
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 33 8706565
Fax: +48 33 8706565
Internet: www.txm.pl
Email: sekretariat@textilmarket.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: TXM SA
Prezes:
Sektor: odzież i obuwie
EKD: sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Liczba akcji: 3 729 254 239
Zatrudnienie:
  • 755 (2019r.) - spółka
  • 755 (2019r.) - grupa
Audytor: PKF Consult sp. z o.o. sp.k.
NIP: 6760077170
KRS: 0000469423
EKD: 47,71
Ticker GPW: TXM
ISIN: PLTXM0000015

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 372 925 423,9 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 3 729 254 239 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 313 612 000
Liczba głosów na WZA: 4 329 254 239 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 35,23%
Kapitał akcyjny: 149 170 169,56 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 913 612 000
Cena nominalna akcji: 0,04 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 44,20%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 64,77%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Redan SA 943 846 000 (25,31%) 1 543 846 000 (35,66%) 2016-12-02 -
21 Concordia 1 S.a.r.l. 369 766 000 (9,92%) 369 766 000 (8,54%) 2016-12-02 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału seria H 1 784 754 239
0,04 3 729 254 239
149 170 169,56
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-02-23
seria A - założycielska 1999-03-11 100
40,00 100
4 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2017-02-02
seria A1 - subskrypcja prywatna 1999-03-11 10 000
40,00 10 100
404 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2017-02-02
seria A2 - subskrypcja prywatna 2001-09-27 5 395
40,00 15 495
619 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2017-02-02
seria A3 - subskrypcja prywatna 2002-07-12 6 200
40,00 21 695
867 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2017-02-02
seria A4 - subskrypcja prywatna 2003-04-24 49 305
40,00 71 000
2 840 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2017-02-02
seria B - subskrypcja prywatna 2014-09-01 39 730
40,00 110 730
4 429 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2017-02-02
seria C - subskrypcja prywatna 2014-10-08 1 361 270
40,00 1 472 000
58 880 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2017-02-02
scalenie akcji 20:1 2015-07-10
2,00 29 440 000
58 880 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja otwarta 2016-06-02 4 000 000
20 000 000,00
2,00 5,00 33 440 000
66 880 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2016-12-02
2017-01-04
2017-02-02
seria F - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2017-06-27 622 500
1 245 000,00
2,00 2,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - subskrypcja prywatna 2018-07-10 4 287 999
8 575 998,00
2,00 2,00 37 727 999
75 455 998,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-09-03
seria H - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii A 2018-07-10 10 500 000
21 000 000,00
2,00 2,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - subskrypcja prywatna 2018-08-13 1 162 001
2,00 38 890 000
77 780 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-09-03
split 1:50 2019-06-26
0,04 1 944 500 000
77 780 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-10-29

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Łużniak Marcin Wiceprezes Zarządu 2017-05-29 -
Smarzyńska Agnieszka Wiceprezes Zarządu 2017-10-20 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Górka Dariusz Przewodniczący RN 2018-09-05 DIGITREE - Wiceprzewodniczący RN
TOYA - Członek RN
HOLLYWOO - Członek RN
Kruszyński Bogusz Wiceprzewodniczący RN 2019-06-17 REDAN - Prezes Zarządu
Wiśniewski Radosław Członek RN 2014-11-07 REDAN - Członek RN
Czekaj Jan Członek RN 2015-10-30 -
Kaczorowska Monika Członek RN 2017-10-20 REDAN - Członek RN
Mokrzycki Mariusz Członek RN 2019-10-09 -
Biegaj Dominik Członek RN 2020-08-26 -