pb.pl
0,1000 zł
5,49% 0,0052 zł
TXM SA (TXM)

Wyniki finansowe - TXM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 56 715 56 782 54 414 55 409
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -12 968 -10 899 -12 287 -11 538
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -15 645 -13 641 -16 962 -11 594
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -20 135 -18 710 -17 285 -11 948
Amortyzacja (tys. zł) 6 076 8 420 8 001 8 277
EBITDA (tys. zł) -6 892 -2 479 -4 286 -3 261
Aktywa (tys. zł) 180 755 168 127 139 336 123 975
Kapitał własny (tys. zł)* -35 946 -54 570 -71 959 -83 907
Liczba akcji (tys. szt.) 38 890,000 38 890,000 38 890,000 38 890,000
Zysk na akcję (zł) -0,518 -0,481 -0,444 -0,307
Wartość księgowa na akcję (zł) -0,924 -1,403 -1,850 -2,158
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej