114,6000 zł
4,95% 5,4000 zł
Unimot S.A. (UNT)

Informacje o spółce - UNIMOT

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Jest niezależnym importerem paliw ciekłych i gazowych, który w swojej ofercie posiada: olej napędowy, gaz płynny, gaz ziemny, biopaliwa oraz energię elektryczną. Multienergetyczna oferta spółki obejmuje zarówno hurtową sprzedaż paliw dla klienta biznesowego, jak również sprzedaż detaliczną gazu propan–butan, gazu ziemnego oraz energii elektrycznej.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Świerklańska 2a
Kod: 47-120
Miejscowość: Zawadzkie
Kraj: Polska
Telefon: +48 77 4616548
Fax: +48 77 4616496
Internet: www.unimot.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Unimot SA
Prezes: Sikorski Adam
Sektor: dystrybucja paliw i gazu
EKD: sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
Liczba akcji: 8 197 818
Zatrudnienie:
  • 123 (2020r.) - spółka
  • 139 (2015r.) - grupa
Audytor:
NIP: 7561967341
KRS: 0000382244
EKD: 46,71
Ticker GPW: UNT
ISIN: PLUNMOT00013

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 939 469 942,8 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 8 197 818 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 752 686
Liczba głosów na WZA: 8 547 818 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 70,16%
Kapitał akcyjny: 8 197 818,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 752 686
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 67,29%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 29,84%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Zemadon Ltd. ZWZ 1 616 661 (19,72%) 1 616 661 (18,91%) 2020-06-03 -
NN PTE SA portfel 542 400 (6,61%) 542 400 (6,34%) 2022-07-25 KGN, ELT, KPL, TSG, FEE, MRB, CPS, PHN,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E, F, G i H 1 600 000
1,00 5 831 797
5 831 797,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-30
2017-03-07
seria A - akcje założycielskie 2011-01-14 100 000
1,00 100 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-29
seria B - subskrypcja prywatna 2011-06-30 600 000
1,00 700 000
700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-08-12
seria C - subskrypcja prywatna 2011-06-30 2 400 000
1,00 3 100 000
3 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-01-01
2011-08-12
2017-03-07
seria D - subskrypcja prywatna 2012-04-27 103 797
1,00 3 203 797
3 203 797,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-01-01
2012-07-30
2017-03-07
seria H - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii D 2014-01-16 400 000
2 124 000,00
1,00 5,31
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-01-01

seria G - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii C 2014-01-16 400 000
2 124 000,00
1,00 5,31
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-01-01

seria F - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2014-01-16 400 000
2 124 000,00
1,00 5,31
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-01-01

seria E - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2014-01-16 400 000
2 124 000,00
1,00 5,31
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-01-01

zmiana firmy z Unimot Gaz SA na Unimot SA 2014-06-27

KDPW:
KRS:
GPW:

2014-09-17
seria I - Unimot Express sp. z o.o. 2014-10-07 1 028 000
14 165 840,00
1,00 13,78 4 231 797
4 231 797,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-01-01
2014-10-30
seria J - subskrypcja publiczna 2015-09-29 2 200 000
99 000 000,00
1,00 45,00 8 031 797
8 031 797,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-01-01
2017-03-07
2017-03-17
seria K - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii E 2017-05-18 166 021
3 237 409,50
1,00 19,50 8 197 818
8 197 818,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-11-09

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-06-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,97 zł
2021-06-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,97 zł
2020-07-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,97 zł
2020-06-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,97 zł
2018-06-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,70 zł
2018-06-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,70 zł
2017-07-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2017-07-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2016-06-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,68 zł
2016-06-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,68 zł
2015-07-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,24 zł
2015-07-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,24 zł
2014-07-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2014-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2013-07-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,24 zł
2013-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,24 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Sikorski Adam Prezes Zarządu 2018-08-21 -
Brzozowski Robert Wiceprezes Zarządu 2018-01-01 -
Kuropatwa Filip Wiceprezes Zarządu 2021-03-24 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Golombek Andreas Przewodniczący RN 2018-05-17 -
Satława Bogusław Wiceprzewodniczący RN 2018-12-31 -
Cieślak Piotr Członek RN 2012-12-12 -
Querub Isaac Członek RN 2014-01-16 -
Prusakiewicz Piotr Członek RN 2014-10-07 -
Budzik Ryszard Członek RN 2015-09-29 -
Banach-Hoheker Lidia Członek RN 2021-05-20 -