pb.pl
42,5000 zł
1,19% 0,5000 zł
Unimot S.A. (UNT)

Wyniki finansowe - UNIMOT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 001 917 1 261 093 1 311 861 1 176 895
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 8 418 29 456 12 448 -15 919
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 10 454 30 334 13 759 -12 805
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 8 294 23 960 11 931 -10 616
Amortyzacja (tys. zł) 2 141 1 606 1 755 1 518
EBITDA (tys. zł) 10 559 31 062 14 203 -14 401
Aktywa (tys. zł) 677 019 803 713 687 120 762 430
Kapitał własny (tys. zł)* 212 000 236 075 246 936 236 268
Liczba akcji (tys. szt.) 8 197,818 8 197,818 8 197,818 8 197,818
Zysk na akcję (zł) 1,012 2,923 1,455 -1,295
Wartość księgowa na akcję (zł) 25,861 28,797 30,122 28,821
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej