89,0000 zł
-2,41% -2,2000 zł
Unimot S.A. (UNT)

Wyniki finansowe - UNIMOT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 2 088 218 2 839 813 2 325 031 3 587 288
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 8 314 33 076 144 156 64 566
Zysk (strata) brutto (tys.) 6 057 30 140 140 264 59 339
Zysk (strata) netto (tys.)* 4 022 25 281 114 742 44 998
Amortyzacja (tys.) 2 975 3 046 3 132 3 568
EBITDA (tys.) 11 289 36 122 147 288 68 134
Aktywa (tys.) 1 311 274 1 231 288 2 133 255 2 176 666
Kapitał własny (tys.)* 300 917 326 149 440 861 486 104
Liczba akcji (tys. szt.) 8 197,818 8 197,818 8 197,818 8 197,818
Zysk na akcję (zł) 0,491 3,084 13,997 5,489
Wartość księgowa na akcję (zł) 36,707 39,785 53,778 59,297
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej