0,6400 zł
0,00% 0,0000 zł
Medard SA (MRD)

Informacje o spółce - MEDARD

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka jest w trakcie zmiany profilu działalności i na razie nie osiąga żadnych przychodów.

Dane teleadresowe

Ulica: Al. Jana Pawła II 11/409
Kod: 00-828
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 4909950
Fax: +48 22 4909389
Internet: www.medardsa.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Medard SA
Prezes: Sieradzki, Arkadiusz Paweł
Sektor: biura podróży
EKD: realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Liczba akcji: 2 232 000
Zatrudnienie:
  • 1 (2022r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: FTW Audit sp. z o.o.
NIP: 7010204825
KRS: 0000384450
EKD: 41,10
Ticker GPW: MRD
ISIN: PLVENIT00010

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 1 428 480 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 2 232 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 559 816
Liczba głosów na WZA: 2 232 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 69,87%
Kapitał akcyjny: 223 200,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 559 816
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 69,87%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 30,13%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Medard Finance sp. z o.o. 943 020 (42,25%) 943 020 (42,25%) 2017-08-10 -
Midven sp. z o.o. 431 600 (19,33%) 431 600 (19,33%) 2020-11-06 AAS,
Szulc Robert NWZ 185 196 (8,29%) 185 196 (8,29%) 2017-09-05 -
Medard SA 3 765 (0,16%) 3 765 (0,00%) 2014-07-29 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2011-04-11 1 000 000
100 000,00
0,10 0,10 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-22
seria B - subskrypcja prywatna 2011-05-24 116 000
800 400,00
0,10 6,90 1 116 000
111 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja prywatna 2015-06-12 1 116 000
0,10 2 232 000
223 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-10-20
zmiana firmy z Veniti SA na Boomerang SA 2015-11-17

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-01-19
seria D1 - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2015-11-17 89 280
8 928,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D2 - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2015-11-17 89 280
8 928,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D3 - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii C 2015-11-17 89 280
8 928,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Boomerang SA na Medard SA 2017-09-05

KDPW:
KRS:
GPW:

2018-01-09

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Sieradzki, Arkadiusz Paweł Prezes Zarządu 2017-08-09 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Richter Mateusz Członek RN 2017-07-27 ONE2ONE - Członek RN
Szyman, Dariusz Ireneusz Członek RN 2017-09-05 -
Kuźnicki Adam Członek RN 2017-09-05 ONE2ONE - Członek RN
Sieradzki Wiesław Członek RN 2021-01-07 -
Kryszko Wojciech Członek RN 2021-01-07 -