0,6400 zł
0,00% 0,0000 zł
Medard SA (MRD)

Wyniki finansowe - MEDARD

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -16 -19 -20 -17
Zysk (strata) brutto (tys.) -16 -19 -20 -17
Zysk (strata) netto (tys.)* -16 -19 -20 -17
Amortyzacja (tys.) 18 18 18 18
EBITDA (tys.) 2 -1 -2 1
Aktywa (tys.) 1 675 1 658 1 642 1 625
Kapitał własny (tys.)* 147 128 108 91
Liczba akcji (tys. szt.) 2 232,000 2 232,000 2 232,000 2 232,000
Zysk na akcję (zł) -0,007 -0,009 -0,009 -0,007
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,066 0,057 0,048 0,041
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej