518,0000 zł
-1,89% -10,0000 zł
Vigo Photonics SA (VGO)

Informacje o spółce - VIGOPHOTN

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Światowy lider w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów podczerwieni według własnej unikatowej technologii. Oferowane detektory są wykorzystywane w przemyśle, medycynie, technice wojskowej oraz pracach badawczych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Poznańska 129/133
Kod: 05-850
Miejscowość: Ożarów Mazowiecki
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 7335400
Fax: +48 22 7335426
Internet: www.vigo.com.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Vigo Photonics Spółka Akcyjna
Prezes: Piotrowski Adam
Sektor:
EKD: produkcja elementów elektronicznych
Liczba akcji: 874 799
Zatrudnienie:
  • 212 (2022r.) - spółka
  • 215 (2022r.) - grupa
Audytor: Mazars Audyt sp. z o.o.
NIP: 5270207340
KRS: 0000113394
EKD: 26,11
Ticker GPW: VGO
ISIN: PLVIGOS00015

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 453 145 882 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 874 799 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 329 912
Liczba głosów na WZA: 874 799 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 37,68%
Kapitał akcyjny: 874 799,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 329 912
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 37,68%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 62,32%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Piotrowski Józef 85 290 (9,74%) 85 290 (9,74%) 2024-01-31 -
Investors TFI SA portfele 71 722 (8,19%) 71 722 (8,19%) 2018-06-30 CPL, APE, DAT, LRQ, AAT,
Kubrak Janusz 48 100 (5,49%) 48 100 (5,49%) 2014-10-16 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria B - subskrypcja prywatna 360
1,00 547 360
547 360,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2002-02-20 547 000
547 000,00
1,00 1,00 547 000
547 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-10-16
2002-05-21
2014-11-25
seria C - subskrypcja prywatna 2010-06-25 147 000
1,00 694 360
694 360,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-10-16

2014-11-25
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii B 2012-05-14 -360
1,00 694 000
694 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-10-10
seria D - subskrypcja publiczna 2014-05-05 35 000
6 300 000,00
1,00 180,00 729 000
729 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-10-16
2014-12-15
2015-01-12
seria E - program motywacyjny za warranty subskrypcyjne imienne serii A i B 2021-10-18 29 160
29 160,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Vigo System SA na Vigo Photonics SA 2022-06-14

KDPW:
KRS:
GPW:

2022-09-19
seria F - subskrypcja prywatna 2023-11-20 145 799
62 693 570,00
1,00 430,00 874 799
874 799,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2023-12-01

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2017-06-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 8,24 zł
2017-05-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 8,24 zł
2016-06-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 6,49 zł
2016-05-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 6,49 zł
2015-06-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,61 zł
2015-05-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,61 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Piotrowski Adam Prezes Zarządu 2015-01-01 CREOTECH - Członek RN
SDSOPTIC - Członek RN
Piekarski Łukasz Członek Zarządu 2015-04-01 -
Szrom Marcin Członek Zarządu 2023-02-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Wiechno Marek Przewodniczący RN 2023-05-11 -
Kaczmarczyk Krzysztof Wiceprzewodniczący RN 2023-05-11 MABION - Prezes Zarządu
ALTA - Przewodniczący RN
TIM - Członek RN
ACTION - Członek RN
CLNPHARM - Członek RN
ENTER - Członek RN
ENELMED - Członek RN
ELEKTROT - Członek RN
ENELMED - Członek RN
APSENERG - Członek RN
BENEFIT - Członek RN
HUUUGE - Dyrektor
Więcław Zbigniew Członek RN 2014-09-25 -
Nadolski, Piotr Jerzy Członek RN 2015-05-21 OTLOGIS - Członek RN
KGL - Członek RN
Grudzień Mirosław Członek RN 2018-07-13 -
Dziewicki Krzysztof Członek RN 2023-06-29 - Członek RN
Kubrak, Marcin Andrzej Członek RN 2023-11-20 ENTER - Członek Zarządu
Maj Waldemar Członek RN 2023-11-20 EUROFILM - Członek RN
CREOTECH - Członek RN