Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - VINDEXUS

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Działalność spółki opiera się przede wszystkim na zakupie portfeli wierzytelności i dalszej ich egzekucji na własny rachunek oraz na windykacji na zlecenie.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Serocka 3/B 2
Kod: 04-333
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 7402650
Fax: +48 227402651
Internet: www.gpm-vindexus.pl
Email: kontakt@gpm-vindexus.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: GPM Vindexus SA
Prezes: Kuchno, Jan Piotr
Sektor: wierzytelności
EKD: pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Liczba akcji: 11 680 000
Zatrudnienie:
  • 109 (2019r.) - spółka
  • 109 (2019r.) - grupa
Audytor: Mac Auditor sp. z o.o.
NIP: 5261022345
KRS: 0000057576
EKD: 6499Z
Ticker GPW: VIN
ISIN: PLVNDEX00013

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 83 161 600 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 11 680 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 767 141
Liczba głosów na WZA: 11 680 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 66,50%
Kapitał akcyjny: 1 168 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 767 141
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 66,81%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 33,50%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Kuchno, Jan Piotr ZWZ 4 619 000 (39,55%) 4 619 000 (39,73%) 2020-07-06 -
AgioFunds TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 114 641 (18,10%) 2 114 641 (18,19%) 2020-10-19 TSG, IPE, SNW, MBR, TRI, BDZ, CAV, WIK, K2H,
Kuchno Piotr ZWZ 1 033 500 (8,85%) 1 033 500 (8,89%) 2020-07-06 -
GPM Vindexus SA 54 000 (0,46%) 54 000 (0,00%) 2017-09-12 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 4 100
410 000,00
100,00 100,00 4 100
410 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1998-12-10
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 246
24 600,00
100,00 100,00 4 346
434 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1998-12-10
seria C - przekształcenie sp. z o.o. w SA 654
65 400,00
100,00 100,00 5 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1998-12-10
seria D 1 600
100,00 6 600
660 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-10-27
seria E 2005-12-29 900
100,00 7 500
750 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-01-17
Seria F 2006-04-03 800
100,00 8 300
830 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-04-28
Seria G 2006-05-16 250
100,00 8 550
855 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

0000-00-00
seria H 2006-05-31 1 750
100,00 10 300
1 030 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-07-11
split 1:1000 2006-10-19
0,10 10 300 000
1 030 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-10-26
seria I 2007-07-09 291 938
0,10 10 591 938
1 059 193,80
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-04-15
2009-04-07
seria J - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2011-02-09 1 000 000
5 200 000,00
0,10 5,20 11 591 938
1 159 193,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-07
połączenie z Adimo Egze SA bez podwyższania kapitału 2016-12-28

KDPW:
KRS:
GPW:

2017-01-31
seria K - subskrypcja prywatna 2018-06-19 48 062
48 062,00
0,10 1,00 11 640 000
1 164 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-09-25
seria L - subskrypcja prywatna 2019-06-28 40 000
40 000,00
0,10 1,00 11 680 000
1 168 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-09-11
seria M - program motywacyjny 2021-06-30 20 000
20 000,00
0,10 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-07-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2021-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2020-07-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2020-07-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2019-07-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2019-07-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2018-07-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2018-06-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2017-06-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2017-06-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2016-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2016-07-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2015-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2015-07-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2014-09-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2014-09-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kuchno, Jan Piotr Prezes Zarządu 2016-06-29 -
Zdunek Artur Członek Zarządu 2019-04-11 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kuchno Piotr Przewodniczący RN 2016-06-29 -
Kuchno Julia Sekretarz RN 2021-03-29 -
Trojanowski Sławomir Członek RN 2012-11-14 -
Jankowski Ryszard Członek RN 2013-06-27 -
Fronckiel Lech Członek RN 2016-06-29 -
Jankowski Andrzej Członek RN 2016-06-29 -
Dębecki Daniel Członek RN 2019-06-28 -
Tylman Włodzimierz Członek RN 2019-06-28 -
Schramm Piotr Członek RN 2020-07-07 -