Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - VINDEXUS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 13 945 15 553 17 980 29 165
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 5 329 6 209 8 222 10 668
Zysk (strata) brutto (tys.) 4 025 3 901 7 362 8 738
Zysk (strata) netto (tys.)* 2 766 1 039 6 778 9 235
Amortyzacja (tys.) 168 184 195 192
EBITDA (tys.) 5 497 6 393 8 417 10 860
Aktywa (tys.) 291 174 293 702 302 614 314 711
Kapitał własny (tys.)* 190 009 191 048 197 826 205 723
Liczba akcji (tys. szt.) 11 680,000 11 680,000 11 680,000 11 680,000
Zysk na akcję (zł) 0,237 0,089 0,580 0,791
Wartość księgowa na akcję (zł) 16,268 16,357 16,937 17,613
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej