43,9500 zł
0,69% 0,3000 zł
VOTUM (VOT)

Informacje o spółce - VOTUM

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Oferuje konsumentom rynku ubezpieczeniowego kompleksową pomoc w zakresie ich reprezentacji w sprawach szkód osobowych oraz dochodzenia roszczeń z tytułu szkód w pojazdach, a także konsumentom rynku bankowego w zakresie ograniczenia skutków klauzul abuzywnych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Wyścigowa 56i
Kod: 53-012
Miejscowość: Wrocław
Kraj: Polska
Telefon: +48 71 3393400
Fax: +48 71 3393403
Internet: www.votum-sa.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Votum SA
Prezes: Krupa Bartłomiej
Sektor: ubezpieczenia - pozostałe
EKD: działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
Liczba akcji: 12 000 000
Zatrudnienie:
  • 55 (2021r.) - spółka
  • 375 (2021r.) - grupa
Audytor: 4Audyt sp. z o.o.
NIP: 8992549057
KRS: 0000243252
EKD: 66,21
Ticker GPW: VOT
ISIN: PLVOTUM00016

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 527 400 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 12 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 150 000
Liczba głosów na WZA: 12 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 51,25%
Kapitał akcyjny: 1 200 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 150 000
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 51,25%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 48,75%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Dadełło Andrzej wraz z DSA FG SA oraz Agnieszką Dadełło 6 150 000 (51,25%) 6 150 000 (51,25%) 2021-03-01 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału zmiana wartości nominalnej akcji
2,00 500 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-07-06
seria A - akcje założycielskie 2005-09-08 500 000
1,00 500 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:20 2009-10-08
0,10 10 000 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-12-18
seria B - subskrypcja publiczna 2010-05-14 2 000 000
0,10 12 000 000
1 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-28

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-12-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,41 zł
2022-09-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,41 zł
2021-12-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2021-09-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2019-07-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
2019-07-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
2017-10-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,34 zł
2017-07-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,33 zł
2017-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,33 zł
2017-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,34 zł
2016-10-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,23 zł
2016-07-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,23 zł
2016-06-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,23 zł
2015-10-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł
2015-10-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł
2015-06-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,67 zł
2015-06-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,67 zł
2014-10-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,26 zł
2014-07-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2014-07-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,26 zł
2014-07-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2013-09-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,22 zł
2013-07-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,22 zł
2013-07-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,22 zł
2012-06-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,36 zł
2012-06-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,36 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Krupa Bartłomiej Prezes Zarządu 2015-05-12 -
Jankowski Kacper Wiceprezes Zarządu 2022-05-23 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Dadełło Andrzej Przewodniczący RN 2010-04-09 -
Łebek Andrzej Wiceprzewodniczący RN 2010-04-09 HOWELL - Członek RN
Krawczyk Jerzy Członek RN 2010-04-09 TETA - Prezes Zarządu
TRAVEL - Prezes Zarządu
Stokłosa Marek Członek RN 2016-04-27 -
Wilczyńska Joanna Członek RN 2016-06-14 -
Wierzba Marek Członek RN 2018-06-29 -