49,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Voxel SA (VOX)

Informacje o spółce - VOXEL

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Sieć Medycznych Centrów Diagnostycznych, które świadczą wysokospecjalistyczne usługi w dziedzinie radiologii oraz oferują kompleksowy zakres usług i produktów związanych z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć technologicznych w medycynie.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Wielicka 265
Kod: 30-663
Miejscowość: Kraków
Kraj: Polska
Telefon: +48 12 6511302
Fax: +48 12 6511309
Internet: www.voxel.pl
Email: biuro@voxel.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Voxel SA
Prezes: Furdal Jarosław
Sektor: sprzęt i materiały medyczne
EKD: praktyka lekarska specjalistyczna
Liczba akcji: 10 502 600
Zatrudnienie:
  • 189 (2020r.) - spółka
  • 542 (2020r.) - grupa
Audytor: Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k.
NIP: 6792854642
KRS: 0000238176
EKD: 86,22
Ticker GPW: VOX
ISIN: PLVOXEL00014

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 514 627 400 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 10 502 600 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 400 218
Liczba głosów na WZA: 13 502 700 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 69,86%
Kapitał akcyjny: 10 502 600,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10 400 318
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 76,66%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 30,14%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Voxel International s.a.r.l. ZWZ 5 184 856 (49,37%) 8 184 956 (60,62%) 2018-05-17 -
TFI PZU SA porozumienie 1 533 479 (14,00%) 1 533 479 (11,00%) 2015-09-15 ARM, ATT, ATA, KDM, IZB, EMC, STX,
Allianz Polska OFE portfel 681 883 (6,49%) 681 883 (5,04%) 2018-12-31 QMK, OTS, MCR, R22, KRU, KTY,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria L 100 000
0,00
1,00 0,00 10 502 600
10 502 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2013-06-05
split 1:100
1,00 4 500 100
4 500 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-07-30
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D2 246 300
1,00 5 990 600
5 990 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-08-05
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D3 30 000
30 000,00
1,00 1,00 8 232 600
8 232 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-07
podwyższenie kapitału seria E 500 000
500 000,00
1,00 1,00 8 732 600
8 732 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-07-01
podwyższenie kapitału seria J 1 000 000
19 000 000,00
1,00 19,00 9 732 600
9 732 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-08-08
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria L 100 000
1 940 000,00
1,00 19,40 10 502 600
10 502 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-04-17
2013-06-05
seria B - subskrypcja prywatna VOXEL International S.a r.l. 10 000
1 000 000,00
100,00 100,00 30 001
3 000 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:


realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D1 244 200
244 200,00
1,00 1,00 5 744 300
5 744 300,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-11-09
seria A - akcje założycielskie VOXEL International S.a r.l. 2005-06-24 20 001
2 000 100,00
100,00 100,00 20 001
2 000 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-08-02
seria C - subskrypcja prywatna Dariusz Pietras, Marek Smreczak, Jacek Liszka, Integral SA 2007-06-27 10 000
1 160 000,00
100,00 116,00 40 001
4 000 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-10-16
seria D2 - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii B 2007-11-30 2 463
246 300,00
100,00 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna 2007-11-30 5 000
500 000,00
100,00 100,00 45 001
4 500 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-06-27
seria E - subskrypcja prywatna pracownicy, współpracownicy i konsultanci 2007-11-30 5 000
500 000,00
100,00 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D3 - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii C 2007-11-30 300
30 000,00
100,00 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D1 - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2007-11-30 2 442
244 200,00
100,00 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - subskrypcja prywatna 2008-09-24 1 000 000
1,00 5 500 100
5 500 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-12-10
seria H - za obligacje zamienne GE Medical Systems Polska sp. z o.o. 2010-06-29 200 000
7 408 000,00
1,00 37,04
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - subskrypcja prywatna 5 inwestorów 2010-08-20 2 212 000
42 028 000,00
1,00 19,00 8 202 600
8 202 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-09-22
seria J - subskrypcja prywatna 9 inwestorów 2011-06-28 1 000 000
19 000 000,00
1,00 19,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria K - subskrypcja prywatna Investor Private Equity FIZ AN 2013-02-27 670 000
12 998 000,00
1,00 19,40 10 402 600
10 402 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-04-17
2013-06-05
seria L - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A1 2013-02-27 300 000
5 820 000,00
1,00 19,40
KDPW:
KRS:
GPW:


seria L - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2013-02-27 300 000
5 820 000,00
1,00 19,40 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-08-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2021-08-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2020-09-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,91 zł
2020-08-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,91 zł
2019-09-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,99 zł
2019-08-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,99 zł
2018-06-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2018-05-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2017-08-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2017-07-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2016-10-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2016-09-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Furdal Jarosław Prezes Zarządu 2017-12-19 -
Rutkowski Grzegorz Wiceprezes Zarządu 2016-06-24 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Liszka-Białek Martyna Członek RN 2016-06-23 -
Pietras Magdalena Członek RN 2016-06-23 -
Kowalik Jakub Członek RN 2016-06-23 -
Jezik Vladimir Członek RN 2018-05-17 -
Galus Katarzyna Członek RN 2021-06-29 -