pb.pl
26,3000 zł
-1,50% -0,4000 zł
Voxel SA (VOX)

Wyniki finansowe - VOXEL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 49 092 46 606 48 633 67 329
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 7 416 8 097 8 821 9 989
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 6 152 6 898 7 570 7 835
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 963 5 506 6 041 6 465
Amortyzacja (tys. zł) 5 389 5 568 5 765 6 179
EBITDA (tys. zł) 12 805 13 665 14 586 16 168
Aktywa (tys. zł) 303 783 312 519 315 638 337 910
Kapitał własny (tys. zł)* 148 121 143 229 149 270 155 735
Liczba akcji (tys. szt.) 10 502,600 10 502,600 10 502,600 10 502,600
Zysk na akcję (zł) 0,473 0,524 0,575 0,616
Wartość księgowa na akcję (zł) 14,103 13,637 14,213 14,828
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej