92,8000 zł
1,09% 1,0000 zł
Voxel SA (VOX)

Wyniki finansowe - VOXEL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 140 122 96 787 100 894 127 937
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 19 388 18 881 24 668 33 375
Zysk (strata) brutto (tys.) 16 151 15 916 22 169 31 330
Zysk (strata) netto (tys.)* 12 240 11 646 17 015 23 137
Amortyzacja (tys.) 9 361 9 552 9 729 9 717
EBITDA (tys.) 28 749 28 433 34 397 43 092
Aktywa (tys.) 467 352 479 751 485 617 519 604
Kapitał własny (tys.)* 241 900 253 546 247 771 270 908
Liczba akcji (tys. szt.) 10 502,600 10 502,600 10 502,600 10 502,600
Zysk na akcję (zł) 1,165 1,109 1,620 2,203
Wartość księgowa na akcję (zł) 23,032 24,141 23,591 25,794
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej