0,5990 zł
-9,24% -0,0610 zł
Vistal Gdynia S.A. (VTL)

Informacje o spółce - VISTAL

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa wytwarza i montuje stalowe konstrukcje spawane wszelkiego typu, w tym dla sektora infrastrukturalnego, offshore, budownictwa kubaturowego oraz energetycznego. Oferuje również usługi zabezpieczeń antykorozyjnych, wykonawstwa rurociągów oraz konstrukcje ze stali nierdzewnej i aluminium dla sektora ochrony środowiska. Ponadto realizuje kompleksowe usługi wykonywania powłok antykorozyjnych, w tym cynkowanie.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Hutnicza 40
Kod: 81-061
Miejscowość: Gdynia
Kraj: Polska
Telefon: +48 58 7833704
Fax: +48 58 7833705
Internet: www.vistal.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Vistal Gdynia SA
Prezes: Kabsch Sławomir
Sektor:
EKD: produkcja konstrukcji metalowych i ich części
Liczba akcji: 16 478 347
Zatrudnienie:
  • 27 (2022r.) - spółka
  • 96 (2022r.) - grupa
Audytor:
NIP: 5830003993
KRS: 0000305753
EKD: 25,11
Ticker GPW: VTL
ISIN: PLVTLGD00010

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 9 870 529,853 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 16 478 347 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 338 225
Liczba głosów na WZA: 16 478 347 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 14,18%
Kapitał akcyjny: 823 917,35 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 338 225
Cena nominalna akcji: 0,05 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 14,18%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 85,82%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA 1 423 365 (8,63%) 1 423 365 (8,63%) 2019-11-14 -
Walczyk Łukasz w porozumieniu z Robertem Brusiewiczem 914 860 (5,55%) 914 860 (5,55%) 2023-11-15 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 1991-03-12 100 000
5,00 100 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-12-05
1991-03-26
2014-01-08
split 1:100 2012-06-11
0,05 10 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-06-27
seria B - subskrypcja publiczna 2012-06-26 4 210 000
50 520 000,00
0,05 12,00 14 210 000
710 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-12-05
2013-12-30
2014-01-08
połączenie z Holby Investments sp. z o.o. i Marsing Investments sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2016-05-31

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-06-08

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2016-08-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2016-07-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2015-08-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2015-07-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kabsch Sławomir Prezes Zarządu 2023-10-09 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Rymszewicz Tadeusz Wiceprzewodniczący RN 2018-06-22 -
Kowalkowski Krzysztof Członek RN 2022-04-01 -
Krawczyk Ryszard Członek RN 2022-10-14 -
Michalkiewicz Jan Członek RN 2023-09-29 -