pb.pl
3,7800 zł
-0,79% -0,0300 zł
Vistal Gdynia S.A. (VTL)

Informacje o spółce - VISTAL

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa wytwarza i montuje stalowe konstrukcje spawane wszelkiego typu, w tym dla sektora infrastrukturalnego, offshore, budownictwa kubaturowego oraz energetycznego. Oferuje również usługi zabezpieczeń antykorozyjnych, wykonawstwa rurociągów oraz konstrukcje ze stali nierdzewnej i aluminium dla sektora ochrony środowiska. Ponadto realizuje kompleksowe usługi wykonywania powłok antykorozyjnych, w tym cynkowanie.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Hutnicza 40
Kod: 81-061
Miejscowość: Gdynia
Kraj: Polska
Telefon: +48 58 7833704
Fax: +48 58 7833705
Internet: www.vistal.pl
Email: info@vistal.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Vistal Gdynia SA
Prezes: Matyka Ryszard
Sektor: inżynieria lądowa i wodna
EKD: produkcja konstrukcji metalowych i ich części
Liczba akcji: 16 478 347
Zatrudnienie:
  • 41 (2019r.) - spółka
  • 110 (2019r.) - grupa
Audytor: UHY ECA Audyt sp. z o.o. sp.k.
NIP: 5830003993
KRS: 0000305753
EKD: 25,11
Ticker GPW: VTL
ISIN: PLVTLGD00010

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 62 288 151,66 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 16 478 347 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 423 365
Liczba głosów na WZA: 16 478 347 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 69,32%
Kapitał akcyjny: 823 917,35 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 423 365
Cena nominalna akcji: 0,05 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 69,32%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 30,68%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Matyka Ryszard poprzez BMMR Investments sp. z o.o. 7 500 000 (45,51%) 7 500 000 (45,51%) 2015-07-23 -
Matyka Bożena 2 500 000 (15,17%) 2 500 000 (15,17%) 2017-05-30 -
AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA 1 423 365 (8,64%) 1 423 365 (8,64%) 2019-11-14 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 1991-03-12 100 000
5,00 100 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-12-05
1991-03-26
2014-01-08
split 1:100 2012-06-11
0,05 10 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-06-27
seria B - subskrypcja publiczna 2012-06-26 4 210 000
50 520 000,00
0,05 12,00 14 210 000
710 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-12-05
2013-12-30
2014-01-08
połączenie z Holby Investments sp. z o.o. i Marsing Investments sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2016-05-31

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-06-08

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2016-08-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2016-07-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2015-08-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2015-07-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Matyka Ryszard Prezes Zarządu 2008-04-15 -
Chmielecki Andrzej Wiceprezes Zarządu 2020-02-07 PROCAD - Sekretarz RN
Kriger Krzysztof Wiceprezes Zarządu 2020-02-07 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Krawczyk Ryszard Przewodniczący RN 2012-03-12 -
Rymszewicz Tadeusz Wiceprzewodniczący RN 2018-06-22 -
Heidrich Karol Członek RN 2013-09-19 -
Klapkowski Jan Członek RN 2013-10-30 -
Gutteter Stanisław Członek RN 2017-05-12 -