0,5990 zł
-9,24% -0,0610 zł
Vistal Gdynia S.A. (VTL)

Wyniki finansowe - VISTAL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 13 072 11 342 8 477 7 489
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -4 963 -4 247 -2 381 -1 459
Zysk (strata) brutto (tys.) -457 525 -4 327 2 374 -5 822
Zysk (strata) netto (tys.)* -457 525 -4 327 2 374 -5 822
Amortyzacja (tys.) 1 196 959 937 924
EBITDA (tys.) -3 767 -3 288 -1 444 -535
Aktywa (tys.) 87 366 88 076 83 406 79 631
Kapitał własny (tys.)* -477 746 -482 073 -479 699 -485 521
Liczba akcji (tys. szt.) 16 478,347 16 478,347 16 478,347 16 478,347
Zysk na akcję (zł) -27,765 -0,263 0,144 -0,353
Wartość księgowa na akcję (zł) -28,992 -29,255 -29,111 -29,464
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej