2,8000 zł
0,00% 0,0000 zł
Viatron S.A. (VIA)

Informacje o spółce - VIATRON

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Specjalistyczna firma dźwigowa, realizująca zlecenia na potrzeby sektora energetyki wiatrowej. W 2016 roku spółka weszła do grupy kapitałowej Herkules SA.

Dane teleadresowe

Ulica: pl. Kaszubski 8/505
Kod: 81-350
Miejscowość: Gdynia
Kraj: Polska
Telefon: +48 58 7835095
Fax: +48 58 7832394
Internet: www.viatron.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Viatron Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej
Prezes: Pawela Igor
Sektor:
EKD: instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
Liczba akcji: 1 141 336
Zatrudnienie:
  • 0 (2022r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: UHY ECA Audyt sp. z o.o. sp.k.
NIP: 5851443987
KRS: 0000400738
EKD: 33,20
Ticker GPW: VIA
ISIN: PLVTRON00010

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 3 195 740,8 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 1 141 336 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 085 936
Liczba głosów na WZA: 1 141 336 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 95,14%
Kapitał akcyjny: 1 141 336,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 085 936
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 95,14%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 4,86%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Herkules SA 743 535 (65,14%) 743 535 (65,14%) 2014-03-26 -
Pawela Igor 342 401 (30,00%) 342 401 (30,00%) 2013-06-25 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria C 25 151
1 141 336
1 141 336,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-09-24
ogłoszenie upadłości

KDPW:
KRS:
GPW:

2023-07-12
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2011-08-31 1 057 500
1 057 500,00
1,00 1,00 1 057 500
1 057 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-06-25
2011-11-30
seria B - subskrypcja prywatna 2012-09-14 58 685
499 996,20
1,00 8,52 1 116 185
1 116 185,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-06-25
2013-01-24

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2016-08-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2016-07-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2014-09-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2014-08-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Pawela Igor Prezes Zarządu 2011-08-31 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Pawela Piotr Członek RN 2014-11-17 -
Perczyński Marek Członek RN 2014-11-17 -
Szałek Jarosław Członek RN 2019-06-25 -
Maciejak Paweł Członek RN 2020-06-24 -