2,8000 zł
0,00% 0,0000 zł
Viatron S.A. (VIA)

Wyniki finansowe - VIATRON

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 0 0 1
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -1 826 33 -5 1
Zysk (strata) brutto (tys.) -1 749 35 96 1
Zysk (strata) netto (tys.)* -1 749 35 96 1
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
EBITDA (tys.) -1 826 33 -5 1
Aktywa (tys.) 58 101 106 152
Kapitał własny (tys.)* -5 297 -5 263 -5 167 -5 332
Liczba akcji (tys. szt.) 1 141,336 1 141,336 1 141,336 1 141,336
Zysk na akcję (zł) -1,532 0,031 0,084 0,001
Wartość księgowa na akcję (zł) -4,641 -4,611 -4,527 -4,672
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej