pb.pl
6,5200 zł
0,31% 0,0200 zł
Wadex SA (WAX)

Informacje o spółce - WADEX

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Wiodący w kraju producent wyrobów z blach cienkich (głównie systemy kominowe wykonane ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej). Istotnym uzupełnieniem głównego profilu produkcyjnego jest kooperacja w zakresie produkcji podzespołów jak też wyrobów gotowych z blach nierdzewnych, produktów nie związanych z systemami odprowadzania spalin.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Jerzmanowska 8
Kod: 54-519
Miejscowość: Wrocław
Kraj: Polska
Telefon: +48 71 3367080
Fax: +48 71 3367087
Internet: www.wadex.pl
Email: wadex@wadex.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Wadex SA
Prezes: Piechociński Zbigniew
Sektor: instalacje budowlane i telekomunikacyjne
EKD: produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia
Liczba akcji: 3 307 282
Zatrudnienie:
  • 55 (2019r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: 4Audyt sp. z o.o.
NIP: 8991033328
KRS: 0000273372
EKD: 29,24
Ticker GPW: WAX
ISIN: PLWADEX00018

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 21 563 478,64 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 3 307 282 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 307 282
Liczba głosów na WZA: 4 707 282 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Kapitał akcyjny: 661 456,40 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 707 282
Cena nominalna akcji: 0,20 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,00%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
porozumienie akcjonariuszy Wadex SA Krzysztof Piechociński, Tomasz SKrzypczak, Anna Hapanowicz, Robert Skrzypczak, Agata Pająkiewicz 3 307 282 (100,00%) 4 707 282 (100,00%) 2020-08-14 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wycofanie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:

2020-10-12
seria A1, A2 - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2006-12-12 2 800 000
560 000,00
0,20 0,20 2 800 000
560 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-02-01
2011-01-12
seria B - subskrypcja prywatna 2008-03-14 200 000
1 900 000,00
0,20 9,50 3 000 000
600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-06-02
2008-07-29
2011-01-12
seria C - subskrypcja prywatna 2010-04-27 307 282
3 564 471,20
0,20 11,60 3 307 282
661 456,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-02-23
2011-01-12

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2020-06-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2020-06-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2018-06-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2018-06-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2017-05-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2017-05-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2016-06-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2016-05-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2015-06-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,67 zł
2015-05-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,67 zł
2014-06-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2014-05-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2013-06-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,44 zł
2013-05-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,44 zł
2012-07-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2012-07-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2011-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2011-07-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2010-06-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2010-05-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2009-08-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2009-07-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Piechociński Zbigniew Prezes Zarządu 2006-12-12 -
Sebastian Ryszard Członek Zarządu 2006-01-17 -
Pająkiewicz Agata Członek Zarządu 2018-12-04 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Rybka Janusz Przewodniczący RN 2006-12-12 -
Skrzypczak Tomasz Wiceprzewodniczący RN 2008-01-17 -
Piechocińska Krystyna Członek RN 2006-12-12 -
Jarzyna Bożena Członek RN 2011-06-16 -
Kolanek Joanna Członek RN 2017-01-31 -