pb.pl
6,5200 zł
0,31% 0,0200 zł
Wadex SA (WAX)

Wyniki finansowe - WADEX

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 6 909 4 359 4 541 4 064
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 454 431 330 -49
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 493 453 329 -13
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 408 365 246 7
Amortyzacja (tys. zł) 460 441 429 430
EBITDA (tys. zł) 914 872 759 381
Aktywa (tys. zł) 19 291 18 687 19 545 17 461
Kapitał własny (tys. zł)* 12 703 13 068 13 314 11 998
Liczba akcji (tys. szt.) 3 307,282 3 307,282 3 307,282 3 307,282
Zysk na akcję (zł) 0,123 0,110 0,074 0,002
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,841 3,951 4,026 3,628
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej