pb.pl
1,3900 zł
0,72% 0,0100 zł
Reino Capital SA (RNC)

Informacje o spółce - REINO

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Holding prowadzi działalność w zakresie tworzenia i oferowania produktów inwestycyjnych oraz zarządzania wehikułami inwestycyjnymi na rynku polskim oraz kluczowych rynkach zagranicznych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Waryńskiego 3A
Kod: 00-645
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 2739750
Fax:
Internet: www.reinocapital.pl
Email: office@reinocapital.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
MEDIANPOL 1 216 670 13,72%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Reino Capital SA
Prezes: Świątkowski Radosław
Sektor: działalność inwestycyjna
EKD: działalność maklerska
Liczba akcji: 42 478 050
Zatrudnienie:
  • 0 (2018r.) - spółka
  • 1 (2017r.) - grupa
Audytor: PKF Consult sp. z o.o. sp.k.
NIP: 8951853338
KRS: 0000251987
EKD: 67,12
Ticker GPW: RNC
ISIN: PLWDM0000029

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 59 044 489,5 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 42 478 050 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 33 878 950
Liczba głosów na WZA: 42 478 050 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 79,76%
Kapitał akcyjny: 33 982 440,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 33 878 950
Cena nominalna akcji: 0,80 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 79,76%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 20,24%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Świątkowski Radosław w porozumieniu 11 624 400 (27,37%) 11 624 400 (27,37%) 2020-01-23 -
Latkowska-Diniejko Dorota w porozumieniu 11 621 750 (27,36%) 11 621 750 (27,36%) 2018-12-31 -
Kurasik Andrzej w porozumieniu 5 600 000 (13,18%) 5 600 000 (13,18%) 2018-12-31 -
Tinc Justyna w porozumieniu 2 564 800 (6,04%) 2 564 800 (6,04%) 2018-12-31 -
Bogacz Mariusz w porozumieniu 2 468 000 (5,81%) 2 468 000 (5,81%) 2020-01-23 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2005-12-16 625 000
625 000,00
1,00 1,00 625 000
625 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-08-24
2006-03-08
2011-07-19
seria B 2006-08-28 120 000
120 000,00
1,00 1,00 745 000
745 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-08-24

2011-07-19
split 1:100 2007-06-13 0
0,00
0,01 0,00 74 500 000
745 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja prywatna 2007-06-13 8 000 000
16 000 000,00
0,01 2,00 82 500 000
825 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-08-24
2007-08-31
2011-07-19
zmiana firmy z Wrocławski Dom Maklerski SA na Dom Maklerski WDM SA 2010-06-28 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-09-17
seria D - prawo poboru 1:1 2012-12-03 82 500 000
16 500 000,00
0,01 0,20 165 000 000
1 650 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-07-23
scalenie akcji 8:1 2013-11-13 0
0,00
0,08 0,00 20 625 000
1 650 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-12-11
zmiana firmy z Dom Maklerski WDM SA na Graviton Capital SA 2015-08-21 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-09-18
scalenie akcji 10:1 2016-02-08 0
0,00
0,80 0,00 2 062 500
1 650 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-03-16
seria E - subskrypcja prywatna 2018-06-20 25 808 300
41 293 280,00
0,80 1,60 27 870 800
22 296 640,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-12-31
seria F - subskrypcja prywatna 2018-06-29 7 663 084
12 260 934,40
0,80 1,60 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Graviton Capital SA na Reino Capital SA 2018-10-30 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-12-31
seria F - subskrypcja prywatna 2018-10-30 10 976 000
17 561 600,00
0,80 1,60 38 846 800
31 077 440,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-12-31
seria G - subskrypcja prywatna uchylona 2018-11-14 11 153 200
17 845 120,00
0,80 1,60 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - subskrypcja prywatna 2019-06-10 3 631 250
5 810 000,00
0,80 1,60 42 478 050
33 982 440,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-12-10
seria H - subskrypcja prywatna 2020-02-27 18 969 950
0,00
0,80 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2016-04-27 Split 10:1
2014-03-18 Split 8:1
2013-01-31 Prawo poboru 1:1
2008-09-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2008-09-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Świątkowski Radosław Prezes Zarządu 2018-07-03 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Błażejewska Patrycja Członek RN 2008-02-21 -
Kosińska Małgorzata Członek RN 2018-06-20 -
Binek-Ćwik, Beata Maria Członek RN 2018-06-20 -
Janas Karolina Członek RN 2018-06-20 -
Kowal Andrzej Członek RN 2018-07-06 RECYKL - Przewodniczący RN
Majewski Kamil Członek RN 2020-02-27 -