pb.pl
1,4600 zł
0,00% 0,0000 zł
Reino Capital SA (RNC)

Wyniki finansowe - REINO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 945 1 145 584 569
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -484 21 -1 661 -822
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -483 409 -1 775 -1 479
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -271 531 -1 234 -930
Amortyzacja (tys. zł) 16 16 6 35
EBITDA (tys. zł) -468 37 -1 655 -787
Aktywa (tys. zł) 66 940 70 580 68 875 68 837
Kapitał własny (tys. zł)* 59 321 59 853 64 340 63 410
Liczba akcji (tys. szt.) 38 846,800 38 846,800 42 478,050 42 478,050
Zysk na akcję (zł) -0,007 0,014 -0,029 -0,022
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,527 1,541 1,515 1,493
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej