pb.pl
1,6900 zł
0,00% 0,0000 zł
Reino Capital SA (RNC)

Wyniki finansowe - REINO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 566 1 443 928 2 996
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 063 -348 -945 1 430
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 161 -235 -969 1 394
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -300 -234 -1 528 406
Amortyzacja (tys. zł) 212 118 130 132
EBITDA (tys. zł) -851 -230 -815 1 562
Aktywa (tys. zł) 69 455 70 131 70 049 79 325
Kapitał własny (tys. zł)* 62 404 62 170 61 309 73 714
Liczba akcji (tys. szt.) 42 478,050 42 478,050 42 478,050 42 478,050
Zysk na akcję (zł) -0,007 -0,006 -0,036 0,010
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,469 1,464 1,443 1,735
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej