2,7800 zł
-0,36% -0,0100 zł
Nexity Global SA (NXG)

Informacje o spółce - NEXITY

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka w nowej strategii skupia się na 3 filarach: elektromobilności (zarządzanie infrastrukturą i ładowaniem pojazdów elektrycznych), transformacji energetycznej oraz transporcie (efektywne zarządzanie transportem, komunikacją i mobilnością).

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Bronowicka 130
Kod: 30-121
Miejscowość: Kraków
Kraj: Polska
Telefon: +48 12 3073096
Fax:
Internet: www.nexity.io
Email: gielda@nexity.io

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Nexity Global SA
Prezes: Kaleta Łukasz
Sektor:
EKD: pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Liczba akcji: 10 000 000
Zatrudnienie:
  • 4 (2014r.) - spółka
  • 1 (2021r.) - grupa
Audytor: Misters Audytor Adviser sp. z o.o.
NIP: 8971739404
KRS: 0000301483
EKD: 70,22
Ticker GPW: NXG
ISIN: PLWDMCP00013

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 27 800 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 10 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 953 303
Liczba głosów na WZA: 10 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 69,52%
Kapitał akcyjny: 6 000 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 953 303
Cena nominalna akcji: 0,60 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 69,52%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 30,48%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Ciszewski January z Long Short Partners sp. z o.o. i JR Holding ASI SA 3 236 464 (32,36%) 3 236 464 (32,36%) 2021-10-14 HRL, OML, BRH, AIN, IMR, UNV, DOW, OUT, RRH, ICG, APC, MFD, MRG, O2T, ECL, EEE, IMP, GTY, OXY, SLT, KBJ, ALG, COS, FTL, SNG, SPK, JRH, MAX, GDC, U2K,
Kmiecik Dawid ZWZ 1 103 140 (11,03%) 1 103 140 (11,03%) 2021-06-29 -
Columbus Energy SA 999 000 (9,99%) 999 000 (9,99%) 2021-10-14 SLT,
Zieliński Dawid bezpośrednio, wraz z Gemstone ASI SA 979 339 (9,79%) 979 339 (9,79%) 2021-12-23 CLC,
Ogłoszka Jerzy 635 360 (6,35%) 635 360 (6,35%) 2021-10-14 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2008-02-06 470 000 000
4 700 000,00
0,01 0,01 470 000 000
4 700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-03-14
seria B - akcje założycielskie 2008-02-06 330 000 000
0,01 800 000 000
8 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-03-14
scalenie akcji 10:1 2008-04-01
0,10 80 000 000
8 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 50:1 2013-02-18
5,00 1 600 000
8 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-03-11
seria C - subskrypcja prywatna 2013-06-27 600 000
15 000 000,00
5,00 25,00 2 200 000
11 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-12-04
seria D - subskrypcja prywatna 2013-06-27 200 000
5 000 000,00
5,00 25,00 2 400 000
12 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-09-25
2014-12-04
2014-11-26
seria E - subskrypcja prywatna 2013-06-27 200 000
5 000 000,00
5,00 25,00 2 600 000
13 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-09-25
2014-12-04
2014-11-26
split 1:5 2013-11-08
1,00 13 000 000
13 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-12-04
seria F - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2013-11-08 2 000 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z WDM Capital SA na Everest Investments SA 2015-01-19

KDPW:
KRS:
GPW:

2015-02-09
seria F - subskrypcja prywatna 2015-02-11 400 000
2 000 000,00
1,00 5,00 13 400 000
13 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-10-09
seria G - subskrypcja prywatna 2015-02-11 180 000
900 000,00
1,00 5,00 13 580 000
13 580 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-10-09
seria H - subskrypcja prywatna 2015-11-13 235 294
999 999,50
1,00 4,25 13 815 294
13 815 294,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-12-22
seria H1 - subskrypcja prywatna 2016-04-20 3 000
3 000,00
1,00 1,00 13 818 294
13 818 294,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-09-02
scalenie akcji 6:1 2017-04-28
0,60 2 303 049
1 381 829,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-06-12
zmiana oznaczenia akcji: seria A 2017-04-28
0,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-06-12
seria B - subskrypcja prywatna 2020-04-23 7 696 951
7 696 951,00
0,60 1,00 10 000 000
6 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-09-08
zmiana firmy z Everest Investments SA na Nexity Global SA 2020-04-23

KDPW:
KRS:
GPW:

2020-09-08
seria C - subskrypcja prywatna 2021-06-29 480 000
6 720 000,00
0,60 14,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2017-07-31 Split 6:1

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kaleta Łukasz Prezes Zarządu 2022-03-16 COLUMBUS - Członek RN
JRHOLDIN - Członek RN
SYGNIS - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Tworzydło Roman Członek RN 2022-02-10 AIGAMES - Sekretarz RN
SPARKVC - Członek RN
UNIVERSE - Członek RN
Wykurz Tomasz Członek RN 2022-02-14 SYNERGA - Prezes Zarządu
APOLLO - Prezes Zarządu
FOOTHILL - Przewodniczący RN
IMPERIO - Sekretarz RN
ONEMORE - Członek RN
ICECODE - Członek RN
EASYCALL - Członek RN
SPARKVC - Członek RN
ADVERTIG - Członek RN
EKIPA - Członek RN
COSMA - Członek RN
DSTREAM - Członek RN
MAXIMUS - Członek RN
TRINITY - Członek RN
Olejnik Sławomir Członek RN 2022-03-15 -
Stępień Michał Członek RN 2022-09-29 -
Fersztorowski Maciej Członek RN 2022-09-29 SYNERGA - Członek RN
JRHOLDIN - Członek RN
BERGHOLD - Członek RN
GEOTERM - Członek RN