2,7800 zł
-0,36% -0,0100 zł
Nexity Global SA (NXG)

Wyniki finansowe - NEXITY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 208 149 72 69
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -1 145 -598 5 678
Zysk (strata) brutto (tys.) -1 159 -1 640 -58 1 123
Zysk (strata) netto (tys.)* -1 195 -1 614 -58 1 123
Amortyzacja (tys.) 203 184 9 7
EBITDA (tys.) -942 -414 14 685
Aktywa (tys.) 7 277 2 809 2 929 1 368
Kapitał własny (tys.)* 459 -1 170 -1 228 -583
Liczba akcji (tys. szt.) 10 000,000 10 000,000 10 000,000 10 000,000
Zysk na akcję (zł) -0,119 -0,161 -0,006 0,112
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,046 -0,117 -0,123 -0,058
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej