0,1145 zł
6,02% 0,0065 zł
Pixel Crow Games SA (PIX)

Informacje o spółce - PIXELCROW

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Producent gier komputerowych wchodzący w skład Grupy Kapitałowej Movie Games.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Wernyhory 29A
Kod: 02-727
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon:
Fax:
Internet: www.pixelcrow.com
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Second Chamber SA
Prezes: Ciach Grzegorz
Sektor:
EKD: działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
Liczba akcji: 137 367 145
Zatrudnienie:
  • 0 (2023r.) - spółka
  • 0 (2015r.) - grupa
Audytor:
NIP: 8943018070
KRS: 0000380227
EKD: 5821Z
Ticker GPW: PIX
ISIN: PLWKPRK00010

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 15 728 538,1025 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 137 367 145 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 84 145 268
Liczba głosów na WZA: 137 367 145 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 61,24%
Kapitał akcyjny: 13 736 714,50 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 84 145 268
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 61,24%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 38,76%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Ciach Grzegorz w porozumieniu 33 414 558 (24,32%) 33 414 558 (24,32%) 2023-04-12 -
Czulec Krzysztof w porozumieniu 33 414 558 (24,32%) 33 414 558 (24,32%) 2023-04-12 -
Movie Games SA w porozumieniu 17 316 152 (12,60%) 17 316 152 (12,60%) 2023-04-21 DEG, TGS, MVR, RST,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
ogłoszenie likwidacji

KDPW:
KRS:
GPW:

2020-06-30
seria A - akcje założycielskie 2010-12-15 1 500 000
150 000,00
0,10 0,10 1 500 000
150 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-08
seria B - subskrypcja prywatna 2011-03-21 375 000
112 500,00
0,10 0,30 1 875 000
187 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-09-20
seria C - subskrypcja prywatna 2011-05-11 400 000
200 000,00
0,10 0,50 2 275 000
227 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-09-20
seria D - subskrypcja prywatna 2011-11-03 1 004 000
251 000,00
0,10 0,25 3 279 000
327 900,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-05-23
seria E - subskrypcja prywatna 2011-11-03 502 000
627 500,00
0,10 1,25 3 781 000
378 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-05-23
seria F - subskrypcja prywatna 2014-06-30 2 550 000
255 000,00
0,10 0,10 6 331 000
633 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-09-24
seria G - prawo poboru 10:26 odwołana 2014-06-30 9 830 600
2 949 180,00
0,10 0,30
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z WakePark SA na Patent Fund SA 2015-06-30

KDPW:
KRS:
GPW:

2015-09-15
seria G - subskrypcja prywatna 2015-06-30 3 669 000
366 900,00
0,10 0,10 10 000 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-11-09
seria H - subskrypcja prywatna 2016-06-30 1 000 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja prywatna 2018-02-06 1 000 000
390 000,00
0,10 0,39 11 000 000
1 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-02-21
seria I - subskrypcja publiczna odstąpienie od emisji 2018-08-01 3 000 000
1 230 000,00
0,10 0,41
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - emisja połączeniowa parytet wymiany: 1:283.971 akcji dla akcjonariuszy Pixel Crow sp. z o.o. 2021-10-08 126 367 145
0,10 137 367 145
13 736 714,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-01-14
seria J - prawo poboru 5:1 2022-06-15 27 473 429
3 022 077,19
0,10 0,11
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Pixel Crow Games SA na Second Chamber SA 2023-05-24

KDPW:
KRS:
GPW:

2023-09-12
seria J - subskrypcja prywatna niedojście emisji do skutku 2023-05-24 20 000 000
3 000 000,00
0,10 0,15
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-06-28 Prawo poboru 5:1
2014-07-21 Prawo poboru 10:26

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Ciach Grzegorz Prezes Zarządu 2023-04-14 -
Sitarz Joanna Likwidator 2019-04-30 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Wcześniak Mateusz Członek RN 2023-05-24 MOVIEGAM - Prezes Zarządu
ROAD - Przewodniczący RN
INC - Członek RN
MOVGAMVR - Członek RN
DETGAMES - Członek RN
TRUEGS - Członek RN
Gemra Kamil Członek RN 2023-05-24 MOVIEGAM - Członek RN
EKIPA - Członek RN
Gnyp Piotr Członek RN 2023-05-24 DETGAMES - Przewodniczący RN
Michalski Dariusz Członek RN 2023-05-24 -
Pękała Michał Członek RN 2023-05-24 -
Purzycki Robert Członek RN 2023-05-24 -