0,1145 zł
6,02% 0,0065 zł
Pixel Crow Games SA (PIX)

Wyniki finansowe - PIXELCROW

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2015 II Q 2015 III Q 2015 IV Q 2015
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 183 422 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -64 -104 7 -20
Zysk (strata) brutto (tys.) -66 -106 5 -21
Zysk (strata) netto (tys.)* -66 -106 -3 -12
Amortyzacja (tys.) 6 6 6 -1
EBITDA (tys.) -58 -98 13 -21
Aktywa (tys.) 352 417 474 428
Kapitał własny (tys.)* 159 6 13 290
Liczba akcji (tys. szt.) 6 331,000 6 331,000 6 331,000 10 000,000
Zysk na akcję (zł) -0,010 -0,017 -0,001 -0,001
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,025 0,001 0,002 0,029
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej