12,7500 zł
0,39% 0,0500 zł
Ailleron SA (ALL)

Wyniki finansowe - AILLERON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 54 068 38 965 46 238 60 199
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 7 343 4 147 4 453 6 514
Zysk (strata) brutto (tys.) 7 526 2 714 4 653 5 766
Zysk (strata) netto (tys.)* 5 802 1 780 100 1 020
Amortyzacja (tys.) 2 361 2 069 2 779 1 356
EBITDA (tys.) 9 704 6 216 7 232 7 870
Aktywa (tys.) 162 852 153 684 257 953 254 681
Kapitał własny (tys.)* 95 106 96 958 127 225 128 474
Liczba akcji (tys. szt.) 12 355,504 12 355,504 12 355,504 12 355,504
Zysk na akcję (zł) 0,470 0,144 0,008 0,083
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,697 7,847 10,297 10,398
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej