pb.pl
13,5000 zł
-3,57% -0,5000 zł
Ailleron SA (ALL)

Wyniki finansowe - AILLERON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 35 009 35 098 54 068 38 965
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 287 3 727 7 343 4 147
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 704 1 771 7 526 2 714
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 228 746 5 802 1 780
Amortyzacja (tys. zł) 2 021 1 862 2 361 2 069
EBITDA (tys. zł) 5 308 5 589 9 704 6 216
Aktywa (tys. zł) 124 592 119 714 162 852 153 684
Kapitał własny (tys. zł)* 88 495 89 264 95 106 96 958
Liczba akcji (tys. szt.) 12 355,504 12 355,504 12 355,504 12 355,504
Zysk na akcję (zł) 0,180 0,060 0,470 0,144
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,162 7,225 7,697 7,847
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej