pb.pl
6,4000 zł
0,00% 0,0000 zł
Ailleron SA (ALL)

Informacje o spółce - AILLERON

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Działalność spółki koncentruje się na dostarczaniu specjalizowanych produktów dla branży finansowej, telekomunikacyjnej i hotelarskiej. Oferta grupy to interaktywne finanse (LiveBank), wykorzystanie multimediów w trakcie czasu wolnego (iLumio) oraz mobilna rozrywka (Ringback Tones). Grupa zajmuje się także outsourcingiem usług informatycznych świadczony zarówno w kraju, jak i dla klientów międzynarodowych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Życzkowskiego 20
Kod: 31-864
Miejscowość: Kraków
Kraj: Polska
Telefon: +48 12 2523400
Fax: +48 12 2523401
Internet: www.ailleron.com
Email: info@ailleron.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Ailleron SA
Prezes: Styczeń Rafał
Sektor: oprogramowanie
EKD: działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
Liczba akcji: 12 355 504
Zatrudnienie:
  • 226 (2017r.) - spółka
  • 18 (2018r.) - grupa
Audytor: Pro Audit Kancelaria Biegłych Rewidentów sp. z o.o.
NIP: 9452091626
KRS: 0000385276
EKD: 61,20
Ticker GPW: ALL
ISIN: PLWNDMB00010

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 79 075 225,6 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 12 355 504 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 028 746
Liczba głosów na WZA: 16 337 334 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 56,88%
Kapitał akcyjny: 3 706 651,20 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 010 576
Cena nominalna akcji: 0,30 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 67,39%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 43,12%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
IIF SA 2 538 844 (20,55%) 4 972 664 (30,44%) 2017-03-28 -
Middlefield Ventures Inc. 2 238 927 (18,12%) 3 786 937 (23,17%) 2011-09-20 -
Esaliens TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, ZWZ 1 278 911 (10,35%) 1 278 911 (7,83%) 2019-06-05 ZRW, INK, RMK,
Orłowski Dariusz wraz z podmiotami powiązanymi 972 064 (7,86%) 972 064 (5,95%) 2015-11-13 ATP,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria J - subskrypcja prywatna 409 563
0,00
0,30 0,00 11 605 504
3 481 651,20
KDPW:
KRS:
GPW:


seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2011-04-01 3 981 830
1 194 549,00
0,30 0,30 3 981 830
1 194 549,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-05-23
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2011-04-01 2 569 480
770 844,00
0,30 0,30 6 551 310
1 965 393,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-05-23
2015-09-25
seria C - subskrypcja prywatna 2011-06-07 700 935
210 280,50
0,30 0,30 7 252 245
2 175 673,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-07-22
2015-09-25
seria D - Igor Bokun 2012-03-30 40 000
12 000,00
0,30 0,30 7 292 245
2 187 673,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-07-20
2015-09-25
seria I - subskrypcja prywatna 2014-04-15 820 687
0,00
0,30 0,00 11 195 941
3 358 782,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-05-07
2015-09-25
seria H - subskrypcja prywatna 2014-04-15 467 025
0,00
0,30 0,00 10 375 254
3 112 576,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-05-07
2015-09-25
seria G - subskrypcja prywatna 2014-04-15 622 699
0,00
0,30 0,00 9 908 229
2 972 468,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-05-07
2015-09-25
seria F - subskrypcja prywatna 2014-04-15 165 694
0,00
0,30 0,00 9 285 530
2 785 659,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-05-07
2015-09-25
seria E - subskrypcja prywatna 2014-04-15 1 827 591
15 041 073,93
0,30 8,23 9 119 836
2 735 950,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-05-07
2015-09-25
połączenie z Memor Technologies sp. z o.o. i Temisto Prim SA bez podwyższania kapitału 2014-06-27 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-07-23
seria K - subskrypcja otwarta 2015-05-06 750 000
5 850 000,00
0,30 7,80 12 355 504
3 706 651,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-10-21
2015-11-19
zmiana firmy z Wind Mobile SA na Ailleron SA 2015-09-21 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-10-21
połączenie z Software Mind SA bez podwyższania kapitału 2016-06-27 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-08-01
seria L - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A-C 2017-06-01 600 000
0,00
0,30 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2017-08-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2017-08-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Styczeń Rafał Prezes Zarządu 2014-08-26 - Prezes Zarządu
Młynarczyk Grzegorz Wiceprezes Zarządu 2014-08-26 -
Bugaj Adam Wiceprezes Zarządu 2019-02-07 -
Skrabski Piotr Członek Zarządu 2017-03-06 -
Król Tomasz Członek Zarządu 2019-12-11 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Stoiński Bartłomiej Przewodniczący RN 2015-03-10 - Sekretarz RN
Olender Artur Członek RN 2014-04-15 INTERSPO - Przewodniczący RN
ARCHICOM - Przewodniczący RN
NANOGROU - Członek RN
OTLOGIS - Członek RN
Styczeń Jan Członek RN 2014-04-17 - Wiceprzewodniczący RN
Korzycki Dariusz Członek RN 2015-03-10 -
Nowak Paweł Członek RN 2018-10-25 -