0,4500 zł
-3,85% -0,0180 zł
West Real Estate SA (WRE)

Informacje o spółce - WESTREAL

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Zajmuje się nabywaniem nieruchomości do swego majątku w celu czerpania korzyści ekonomicznych z ich zarządzania. Model biznesowy zakłada dywersyfikację prowadzonej działalności poprzez inwestowanie w przedsięwzięcia niezwiązanych ze sobą branż. Obecnie grupa działa w sektorach: innowacyjnej gospodarki odpadami, hotelarskim oraz energooszczędnej energetyki.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Skarbowców 23A
Kod: 53-025
Miejscowość: Wrocław
Kraj: Polska
Telefon: +48 536500309
Fax:
Internet: www.westrealestate.pl
Email: sekretariat@westrealestate.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: West Real Estate SA
Prezes: Pawlikowska Wanda
Sektor:
EKD: kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Liczba akcji: 10 000 000
Zatrudnienie:
  • 4 (2021r.) - spółka
  • 6 (2021r.) - grupa
Audytor: Auditance Magdalena Strubińska-Juda
NIP: 7532312583
KRS: 0000344257
EKD: 68,10
Ticker GPW: WRE
ISIN: PLWREST00018

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 4 500 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 10 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 845 100
Liczba głosów na WZA: 13 575 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 88,45%
Kapitał akcyjny: 10 000 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 275 000
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 60,95%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 11,55%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Pędzik Daphne 7 720 100 (77,20%) 7 150 000 (52,67%) 2021-12-29 -
Pędzik Elisabeth 1 125 000 (11,25%) 1 125 000 (8,28%) 2021-12-29 U2K,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2009-11-27 925 000 000
9 250 000,00
0,01 0,01 925 000 000
9 250 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2009-11-27 925 000 000
9 250 000,00
0,01 0,01 1 850 000 000
18 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-12-10
seria C - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2009-11-27 650 000 000
6 500 000,00
0,01 0,01 2 500 000 000
25 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 10:1 2010-02-02
0,10 25 000 000
2 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-03-18
zmiana firmy z Westrealestate SA na West Real Estate SA 2010-02-02

KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 10:1 2010-03-30
1,00 6 000 000
6 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-07-07
seria F - subskrypcja prywatna 2010-03-30 5 000 000
2 500 000,00
0,10 0,50 60 000 000
6 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-07-07
seria E - subskrypcja prywatna 2010-03-30 10 000 000
1 000 000,00
0,10 0,10 55 000 000
5 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-07-07
seria D - subskrypcja prywatna 2010-03-30 20 000 000
2 000 000,00
0,10 0,10 45 000 000
4 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - subskrypcja prywatna 2012-06-27 4 000 000
4 000 000,00
1,00 1,00 10 000 000
10 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-03-28
zmiana firmy z West Real Estate SA na Energy Environment Solutions SA 2015-10-30

KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z West Real Estate SA na Energy Environment Solutions SA 2016-06-30

KDPW:
KRS:
GPW:

2017-02-16
zmiana firmy z Energy Environment Solutions SA na West Real Estate SA 2018-06-27

KDPW:
KRS:
GPW:

2018-10-17
seria H - subskrypcja prywatna 2021-03-31 4 000 000
4 000 000,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja prywatna 2021-07-23 1 000 000
1 000 000,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Pawlikowska Wanda Prezes Zarządu 2021-04-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Pędzik Nadja Członek RN 2014-06-27 -
Dziugan Piotr Członek RN 2016-02-29 -
Konstantynowicz Katarzyna Członek RN 2021-04-08 -
Bobryk Aliksandr Członek RN 2021-04-08 -
Konopka Michael Członek RN 2021-03-31 -