0,4500 zł
-3,85% -0,0180 zł
West Real Estate SA (WRE)

Wyniki finansowe - WESTREAL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2021 III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -7 -35 -50 -31
Zysk (strata) brutto (tys.) -5 -33 -48 -31
Zysk (strata) netto (tys.)* -5 -33 -48 -31
Amortyzacja (tys.) 0 0 3 4
EBITDA (tys.) -7 -35 -47 -27
Aktywa (tys.) 18 810 18 943 4 161 18 633
Kapitał własny (tys.)* 14 525 14 492 466 14 439
Liczba akcji (tys. szt.) 10 000,000 10 000,000 10 000,000 10 000,000
Zysk na akcję (zł) -0,001 -0,003 -0,005 -0,003
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,453 1,449 0,047 1,444
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej