1,4650 zł
3,17% 0,0450 zł
GI Group Poland SA (GIG)

Informacje o spółce - GIGROUP

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka specjalizuje się w usługach z zakresu doradztwa personalnego, jak i restrukturyzacji w obszarze HR, rekrutacji i outsourcingu pracowniczym. Grupa działa w Polsce i 16 krajach Europy (Niemczech, Rosji, Czechach, Turcji, Rumunii, Węgrzech, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Belgii, Francji, Szwajcarii, Bułgarii, Serbii, Chorwacji, Słowenii, Ukrainy) poprzez sieć lokalnych biur oraz 300 mobilnych doradców personalnych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Grzybowska 3 lok. U6
Kod: 00-132
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon:
Fax:
Internet:
Email:

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Gi Group Poland Spółka Akcyjna
Prezes: Segador Arrebola, Marcos
Sektor:
EKD: działalność agencji pracy tymczasowej
Liczba akcji: 105 216 220
Zatrudnienie:
  • 98 (2022r.) - spółka
  • 1 940 (2022r.) - grupa
Audytor: Grant Thornton Polska sp. z o.o. sp.k.
NIP: 8971655469
KRS: 0000083941
EKD: 7820Z
Ticker GPW: GIG
ISIN: PLWRKSR00019

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 154 141 762,3 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 105 216 220 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 97 007 691
Liczba głosów na WZA: 105 216 220 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 92,19%
Kapitał akcyjny: 10 521 622,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 97 007 691
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 92,19%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 7,81%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Gi Holding SpA 97 007 691 (92,19%) 97 007 691 (92,19%) 2023-08-22 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria R, U i W 495 815
0,10 65 590 638
6 559 063,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-04-04
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria R, U i W 30 900
0,10 65 559 638
6 555 963,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-05-14
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria Y 163 250
0,10 65 753 888
6 575 388,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-03-19
seria X - subskrypcja prywatna 39 462 332
57 220 381,40
0,10 1,45 105 216 220
10 521 622,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2023-08-22
seria A - akcje założycielskie 2000-12-12 1 955
195 500,00
100,00 100,00 1 955
195 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-12-14
2012-05-24
seria B - subskrypcja prywatna 2002-02-15 5 865
100,00 7 820
782 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2002-11-14
2012-05-24
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii A i B 2005-02-07 -1 955
100,00 5 865
586 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-07-15
seria C - subskrypcja prywatna 2006-08-30 16 655
100,00 22 520
2 252 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-11-20
2012-05-24
split 1:1000 2007-01-19
0,10 22 520 000
2 252 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-02-09
seria D - subskrypcja prywatna 2007-07-31 100 000
0,10 22 620 000
2 262 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-09-06
2012-05-24
seria E - subskrypcja prywatna 2007-10-01 100 000
0,10 22 720 000
2 272 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-11-21
2012-05-24
seria F - ProLogics UK LLP 2008-04-22 7 406 860
0,10 30 126 860
3 012 686,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-07-10
2012-05-24
seria G - ProLogics UK LLP 2009-02-16 2 258 990
0,10 32 385 850
3 238 585,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-06-22
2012-05-24
seria H - ProLogics UK LLP 2009-10-30 9 316 000
0,10 41 701 850
4 170 185,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-01-13
2012-05-24
seria I - subskrypcja prywatna 2010-03-03 9 909 910
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria K - subskrypcja prywatna 2010-10-28 1 128 265
0,10 42 830 115
4 283 011,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-01-26
2012-05-24
seria L - subskrypcja publiczna 2011-02-22 5 117 881
0,10 47 947 996
4 794 799,60
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-04-17
2012-04-26
2012-05-24
seria N - Balibon Investments S. a r. l. za warranty subskrypcyjne serii A 2013-03-13 12 000 000
105 000 000,00
0,10 8,75 59 947 996
5 994 799,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-09-12
2013-04-30
seria P - subskrypcja prywatna 2014-06-27 91 511
9 151,10
0,10 0,10 60 039 507
6 003 950,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-09-02
2014-10-14
seria R - subskrypcja prywatna warranty subskrypcyjne serii C 2014-06-27 219 000
21 900,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria S - subskrypcja prywatna 2014-10-20 5 000 000
82 500 000,00
0,10 16,50 65 039 507
6 503 950,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-11-13
2014-11-26
seria U - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii D 2015-06-22 273 000
27 300,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria T - oferta menedżerska 2015-06-22 55 316
5 531,60
0,10 0,10 65 094 823
6 509 482,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-08-06
2015-09-08
seria W - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii E 2016-06-27 123 042
12 304,20
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria X - subskrypcja prywatna 2017-07-13 1 896 187
20 535 705,21
0,10 10,83
KDPW:
KRS:
GPW:


seria Y - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii F 2018-06-29 291 000
436 500,00
0,10 1,50
KDPW:
KRS:
GPW:


seria ZB - prawo poboru 1:1 2019-11-12 65 753 888
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria ZA - subskrypcja prywatna 2019-11-12 35 714 285
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria Z - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne 2019-11-12 62 500 000
6 250 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria X - subskrypcja prywatna 2020-11-27 28 205 128
10 999 999,92
0,10 0,39
KDPW:
KRS:
GPW:


seria X - subskrypcja prywatna 2021-07-22 76 733 945
111 264 220,25
0,10 1,45
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Work Service SA na GI Group Poland SA 2021-10-06

KDPW:
KRS:
GPW:

2021-11-15
wycofanie akcji z obrotu 2022-01-21

KDPW:
KRS:
GPW:


seria X - subskrypcja prywatna 2022-03-29 98 630 832
143 014 706,40
0,10 1,45
KDPW:
KRS:
GPW:


seria Z - prawo poboru 1:0,5 2023-12-14 52 618 110
76 296 259,50
0,10 1,45
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2024-01-12 Prawo poboru 2:1
2022-08-12 Prawo poboru 1:1
2015-11-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2015-06-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2012-10-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2012-09-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Segador Arrebola, Marcos Prezes Zarządu 2022-01-01 -
Caramello Paolo Wiceprezes Zarządu 2021-01-01 -
Carvelli Antonio Wiceprezes Zarządu 2021-12-02 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Dell?Osa Dario Wiceprzewodniczący RN 2020-10-15 -
Fortunato Luca Członek RN 2021-06-08 -
Preston Marcus Członek RN 2020-10-15 -
Polo, Federica Giulia Giovanna Członek RN 2020-10-15 -
Garofolo Francesca Członek RN 2020-10-15 -
Di Gilio, Donato Członek RN 2020-10-15 -
Kenedi Robert Członek RN 2022-02-11 -