74,0000 zł
-2,63% -2,0000 zł
XTPL S.A. (XTP)

Wyniki finansowe - XTPL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 504 3 450 1 619 3 167
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -1 905 54 -2 637 -40
Zysk (strata) brutto (tys.) -1 833 -93 -2 633 -71
Zysk (strata) netto (tys.)* -1 833 -89 -2 634 -90
Amortyzacja (tys.) 116 315 241 192
EBITDA (tys.) -1 789 369 -2 396 152
Aktywa (tys.) 11 612 12 546 11 573 12 022
Kapitał własny (tys.)* 4 961 4 983 3 499 3 414
Liczba akcji (tys. szt.) 2 029,222 2 029,222 2 029,222 2 029,222
Zysk na akcję (zł) -0,903 -0,044 -1,298 -0,044
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,445 2,456 1,724 1,682
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej