74,0000 zł
-2,63% -2,0000 zł
XTPL S.A. (XTP)

Informacje o spółce - XTPL

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

XTPL jest innowacyjną spółką technologiczną, komercjalizującą prace badawczo-rozwojowe (B+R) mające na celu rozwinięcie technologii ultra precyzyjnego drukowania nanomateriałów.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Stabłowicka 147
Kod: 54-066
Miejscowość: Wrocław
Kraj: Polska
Telefon: +48 71 7072204
Fax:
Internet: www.xtpl.com
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: XTPL SA
Prezes: Granek Filip
Sektor: nowe technologie
EKD: badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
Liczba akcji: 2 029 222
Zatrudnienie:
  • 35 (2021r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: 4Audyt sp. z o.o.
NIP: 9512394886
KRS: 0000619674
EKD: 72,19
Ticker GPW: XTP
ISIN: PLXTPL000018

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 150 162 428 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 2 029 222 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 221 962
Liczba głosów na WZA: 2 029 222 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 60,19%
Kapitał akcyjny: 202 922,20 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 270 962
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 62,60%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 39,81%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Granek Filip ZWZ 316 998 (15,62%) 365 998 (18,03%) 2021-06-30 -
Młodziński Sebastian 285 696 (14,07%) 285 696 (14,07%) 2020-07-10 -
Heidelberger Beteiligungsholding AG wraz z Deutsche Balaton AG 238 577 (11,75%) 238 577 (11,75%) 2020-07-10 -
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH NWZ 195 663 (9,64%) 195 663 (9,64%) 2020-11-05 -
Pankiewicz Konrad poprzez Pankiewicz Venture sp.k., ZWZ 185 028 (9,11%) 185 028 (9,11%) 2022-06-30 NST,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria O - subskrypcja prywatna 41 400
4 512 600,00
0,10 109,00 1 783 620
178 362,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-11-09
seria A - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2016-04-25 67 000
1,00 67 000
67 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-09-07

seria B - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2016-04-25 30 000
1,00 97 000
97 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-09-07

seria C - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2016-04-25 3 000
1,00 100 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-09-07

seria K - subskrypcja prywatna 2016-08-16 1 031
150 031,12
1,00 145,52 140 020
140 020,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-09-07

seria J - subskrypcja prywatna 2016-08-16 515
74 942,80
1,00 145,52 138 989
138 989,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-09-07

seria I - subskrypcja prywatna 2016-08-16 1 031
150 031,12
1,00 145,52 138 474
138 474,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-09-07

seria H - subskrypcja prywatna 2016-08-16 6 872
1 000 013,44
1,00 145,52 137 443
137 443,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-09-07

seria G - subskrypcja prywatna 2016-08-16 6 872
1 000 013,44
1,00 145,52 130 571
130 571,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-09-07

seria F - subskrypcja prywatna 2016-08-16 1 921
250 037,36
1,00 130,16 123 699
123 699,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-09-07

seria E - subskrypcja prywatna 2016-08-16 1 921
250 037,36
1,00 130,16 121 778
121 778,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-09-07

seria D - subskrypcja prywatna 2016-08-16 19 857
19 857,00
1,00 1,00 119 857
119 857,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-09-07

split 1:10 2017-02-21
0,10 1 400 200
140 020,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria L - subskrypcja prywatna 2017-02-21 140 020
0,10 1 540 220
154 022,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-09-07

seria M - subskrypcja publiczna 2017-04-20 155 000
0,10 1 695 220
169 522,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-09-07
2017-08-18
seria N - subskrypcja prywatna 2018-08-22 47 000
4 418 000,00
0,10 94,00
174 222,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria P - subskrypcja prywatna 2019-04-24 42 602
4 260,20
0,10 0,10 1 826 222
182 622,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-07-10
seria R - warranty subskrypcyjne 2019-04-24 182 622
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria S - subskrypcja prywatna 2019-06-26 78 000
10 140 000,00
0,10 130,00 1 904 222
190 422,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-07-22
seria T - subskrypcja prywatna 2020-06-08 125 000
9 250 000,00
0,10 74,00 2 029 222
202 922,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-07-10
seria U za obligacje zamienne 2020-06-08 50 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Granek Filip Prezes Zarządu 2017-06-06 -
Olszański Jacek Członek Zarządu 2020-06-30 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Rozłucki Wiesław Przewodniczący RN 2018-04-17 BPH - Przewodniczący RN
INTERMED - Przewodniczący RN
TVN - Członek RN
Wojciechowski Bartosz Wiceprzewodniczący RN 2017-06-06 -
Domański Andrzej Wiceprzewodniczący RN 2020-11-05 -
Lembas Piotr Członek RN 2018-05-28 BIOCELTI - Członek RN
Wirth Herbert Członek RN 2020-01-09 -
Turlejska-Zduńczyk, Beata Anna Członek RN 2020-06-30 NESTMEDI - Przewodniczący RN
EMPLOCIT - Członek RN