29,9000 zł
-0,60% -0,1800 zł
XTB S.A. (XTB)

Informacje o spółce - XTB

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa jest międzynarodowym dostawcą produktów, usług i rozwiązań technologicznych w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, specjalizującym się w rynku OTC (ang. over-the-counter), w szczególności w instrumentach pochodnych CFD (ang. contract for difference), będących produktami inwestycyjnymi, z których zwrot uzależniony jest od zmian ceny i wartości instrumentów oraz aktywów bazowych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Prosta 67
Kod: 00-838
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon:
Fax:
Internet: www.xtb.com.pl
Email: relacje.inwestorskie@xtb.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: X-Trade Brokers Dom Maklerski SA
Prezes: Arnaout Omar
Sektor: giełdy i biura maklerskie
EKD: działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
Liczba akcji: 117 383 635
Zatrudnienie:
  • 404 (2021r.) - spółka
  • 605 (2021r.) - grupa
Audytor:
NIP: 5272443955
KRS: 0000217580
EKD: 66,12
Ticker GPW: XTB
ISIN: PLXTRDM00011

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 3 509 770 686,5 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 117 383 635 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 78 629 794
Liczba głosów na WZA: 117 383 635 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 66,98%
Kapitał akcyjny: 5 869 181,75 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 78 629 794
Cena nominalna akcji: 0,05 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 66,98%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 33,02%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
XXZW Investment Group SA ZWZ 78 629 794 (66,98%) 78 629 794 (66,98%) 2018-04-10 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
akcje zwykłe 321 599
18,25 321 599
5 869 181,75
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-09-22
split 1:365 2015-09-02
0,05 117 383 635
5 869 181,75
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-09-29
zmiana oznaczenia akcji: seria A 2015-09-02 16 433 709
0,05
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-09-29
2016-05-06

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-05-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2022-05-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2021-04-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,79 zł
2021-04-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,79 zł
2020-05-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,24 zł
2020-04-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,24 zł
2019-05-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
2019-04-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
2018-12-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2018-12-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2017-05-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł
2017-05-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Arnaout Omar Prezes Zarządu 2017-03-23 -
Szejko Paweł Członek Zarządu 2015-01-28 -
Kaczmarzyk Filip Członek Zarządu 2017-01-10 -
Kubacki Jakub Członek Zarządu 2018-04-25 -
Przybylski Andrzej Członek Zarządu 2018-08-29 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Byrski Jan Przewodniczący RN 2021-11-22 -
Baszczyński Łukasz Członek RN 2015-11-09 -
Zabłocki Bartosz Członek RN 2015-11-09 -
Grabowicz Grzegorz Członek RN 2018-11-10 MABION - Członek Zarządu
PRAGMAFA - Członek RN
Leonkiewicz Jakub Członek RN 2021-11-22 HYDROTOR - Członek RN