pb.pl
18,8800 zł
0,75% 0,1400 zł
X-Trade Brokers DM SA (XTB)

Wyniki finansowe - XTB

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 211 486 139 625 139 923 186 692
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 145 773 79 492 56 346 99 795
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 139 942 79 407 57 074 107 959
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 117 490 68 397 40 231 89 051
Amortyzacja (tys. zł) 1 954 1 832 2 106 1 952
EBITDA (tys. zł) 147 727 81 324 58 452 101 747
Aktywa (tys. zł) 1 776 845 1 942 981 2 283 526 2 813 364
Kapitał własny (tys. zł)* 778 045 846 590 888 305 977 662
Liczba akcji (tys. szt.) 117 383,635 117 383,635 117 383,635 117 383,635
Zysk na akcję (zł) 1,001 0,583 0,343 0,759
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,628 7,212 7,568 8,329
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej